logo2

11/06/2018

Parakstīti līgumi par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” īstenošanu.

 

 KF

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmumu” izsludināja divus iepirkumus kanalizācijas tīklu izbūvei un veica cenu aptauju būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanai, un pagaidu informatīvā stendu izgatavošana un uzstādīšana projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” realizācijai.

Šī gada 13.aprīlī pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmumu” izsludināja cenu aptauju „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” ietvaros“ (ID MDZKSU02/2018). Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” (ID Nr.MDZKSU02/2018) ietvaros, tiesības slēgt iepirkuma līgumu ir piešķirtas SIA ”Geo Consultants” reģ.Nr.40003340949, kura piedāvājums atbilda visiem cenu aptaujas izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem. Lēmums par līguma slēgšanu pieņemts 2018.gada 21. aprīlī. SIA „Geo Consultants” veiks kanalizācijas tīklu, kanalizācijas spiedvadu, kanalizācijas sūkņu staciju un ūdensapgādes tīklu inženiertehnisko būvuzraudzību.

Šī gada 13.aprīlī pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmumu” izsludināja cenu aptauju „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” ietvaros“ (ID MDZKSU02/2018). Pašvaldības SIA “Maltas-dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” reģ.Nr.42403000932 rīkotāja cenu aptaujā pagaidu informatīvā stendu izgatavošana un uzstādīšana projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” ietvaros, tiesības slēgt iepirkuma līgumu ir piešķirtas SIA “City Print” reģ.Nr.52403035211, kura piedāvājums atbilda visiem cenu aptaujas pagaidu informatīvā stendu izgatavošana un uzstādīšana izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem. Lēmums par līguma slēgšanu pieņemts 2018.gada 21. aprīlī.

Šī gada 10.aprīlī pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmumu” izsludināja divus iepirkumus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbiem “Būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” būvdarbi”, identifikācijas Nr. MDZKSU01/2018.

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” reģ.Nr.42403000932 rīkotājā iepirkumā:

I DAĻĀ projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” ietvaros (ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi pēc adreses Kalnu iela, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads LV-4630), tiesības slēgt iepirkuma līgumu ir piešķirtas SIA ”RUBATE” reģ.Nr.40003291605, kura piedāvājums atbilda visiem iepirkuma procedūras izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem. Lēmums par līguma slēgšanu pieņemts 2018.gada 03. maijā. Līgumcena, par kuru tiks slēgts līgums ir 185 616.25 EUR bez PVN (simts astoņdesmit pieci tūkstoši seši simti sešpadsmit EUR un 25 centi, summa bez PVN ).

            II DAĻĀ projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” ietvaros, tiesības slēgt iepirkuma līgumu ir piešķirtas personu apvienībai “NorBEM”, vadošais biedrs SIA “Nordserviss” reģ.Nr.41503022547, un personu apvienības biedrs SIA “Baltijas energomontāža” reģ.Nr.51503056371, kura piedāvājums atbilda visiem iepirkuma izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Lēmums par līguma slēgšanu pieņemts 2018.gada 18. maijā. Līgumcena, par kuru tiks slēgts līgums ir 1035640.98 EUR bez PVN (viens miljons trīsdesmit pieci tūkstoši seši simti četrdesmit EUR 98 centi, summa bez PVN).

Ka jau iepriekš ziņots, pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmumu” sagatavoja un iesniedza projekta pieteikumu projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” īstenošanu. Projekta Nr.5.3.1.0/17/I/029 realizācijai, lai piesaistītu līdzfinansējumu no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā. Tā mērķis ir attīstīt un uzlabot kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas, 205 iedzīvotāji jeb papildus ap 10 procenti no kopējā iedzīvotāju skaita aglomerācijā.

            Projektā plānota jaunu kanalizācijas tīklu izbūve un esošo tīklu pārbūve Parka, Viļānu, Sporta, Kalnu, Saules, Andrupenes, Ceriņu, 1.Maija, Fr.Trasuna, un Smilšu ielās. Kopējais izbūvējamo kanalizācijas tīklu apjoms pašteces un spiediena kanalizācijas tīkli 4,9 km, 4gab. kanalizācijas sūkņu stacijas, vēl projektā ir paredzētas darbības, kas vērstas uz dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanu - paredzēta ūdensapgādes tīklu paplašināšana 1,8 km un kas tiek finansētas kā projekta neattiecināmās izmaksas.

            Visas iepriekš minētās darbības tiek veiktas, lai tiktu iegūts maksimāli labākais rezultāts, papildus iedzīvotāju skaits, kuriem nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi.

Publikācijas datums:11/06/2018.

Sīkākai informācijai:

Marina Stempkovska, projektu vadītāja asistente

Tālrunis 646-31056, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

 

04/06/2018

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

 

Par karstā ūdens padeves grafiku

                  

          Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” informē, ka karstā ūdens padeve 2018. gada vasaras mēnešos Maltas iedzīvotājiem tiks nodrošināta   pēc šāda grafika

-līdz 2018. gada 31. maijam;

-no 2018. gada 18. jūnija līdz 2018. gada 01. jūlijam;

-no 2018. gada 16. jūlija līdz 2018. gada 29. jūlijam;

-no 2018. gada 20. augusta līdz 2019. gada 31. maijam.

Ja karstā ūdens padeves grafiks tehnisku iemeslu dēļ tiks mainīts, Uzņēmums par to laicīgi informēs iedzīvotājus.

 

 

par apkures partraukšanu1

 

par apkures partraukšanu2

par apkures partraukšanu3

 

KF

Parakstīts līgums par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” īstenošanu.

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumu un atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība“ 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojuma kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumi”, otrā projektu iesniegumu atlases kārta, starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Rēzeknes novada pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmumu” 2018. gada 22. martā noslēgts līgums par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” īstenošanu. Projekta Nr.5.3.1.0/17/I/029.

Projekta mērķis īsi: Centralizētās kanalizācijas sistēmas paplašināšana Maltas aglomerācijā: Parka, Viļānu, Sporta, Kalnu, Saules, Andrupenes, Ceriņu, 1.Maija, Fr.Trasuna, un Smilšu ielās .

Projekta darbība: Projektā paredzēta kanalizācijas tīklu paplašināšana Parka, Viļānu, Sporta, Kalnu, Saules, Andrupenes, Ceriņu, 1.Maija, Fr.Trasuna, un Smilšu ielās. Kopējais izbūvējamo kanalizācijas tīklu apjoms pašteces un spiediena kanalizācijas tīkli 4,9 km, 4gab. kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekta rezultāti: Papildus iedzīvotāju skaits, kuriem nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi, 205 iedzīvotāji jeb papildus ap 10 procenti no kopējā iedzīvotāju skaita aglomerācijā;

Projektā ir paredzētas darbības, kas vērstas uz dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanu - paredzēta ūdensapgādes tīklu paplašināšana 1,8 km un kas tiek finansētas kā projekta neattiecināmās izmaksas

 Projekta darbību īstenošanas laiks pēc līguma noslēgšanas ir 20 mēneši.
Būvdarbus plānots īstenot 2018.-2019.gadu periodā.
Projekta plānotās kopējās izmaksas 1560288.95 EUR (viens miljons pieci simti sešdesmit tūkstoši divi simti astoņdesmit astoņi euro un 95 centi)(t.sk.  PVN 21% EUR 270793.95( divi simti septiņdesmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro un 95 centi)). ES Kohēzijas fonda atbalsts: 59.82% no attiecināmiem izdevumiem, nepārsniedzot    593 300.00 EUR (pieci simti deviņdesmit trīs tūkstoši trīs simti euro un 00 centi). Privātais attiecināmais finansējums : 40.18% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 398452.40 EUR(trīs simti deviņdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit divi euro un 40 centi). Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi, privātais finansējums : 568536.55 EUR (pieci simti sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit seši euro un 55 centi).

Publikācijas datums:17/04/2018.

Sīkākai informācijai:

Marina Stempkovska, projektu vadītāja asistente

Tālrunis 646-31056, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums"
Reģ.Nr.42403000932
Parka iela 10, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630
Konts: LV42NDEA0000084021487
Banka: Nordea Bank Finland Plc
Bankas kods: NDEALV2X UNLALV2X
Konts: LV43UNLA0014000609103
Banka: AS SEB BANKA
Bankas kods: UNLALV2X

Tuesday the 17th - Custom text here - Joomla 3.3 Templates