logo2

par apkures partraukšanu1

 

 

 

 

par apkures partraukšanu2

par apkures partraukšanu3

 

KF

Parakstīts līgums par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” īstenošanu.

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumu un atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība“ 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojuma kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumi”, otrā projektu iesniegumu atlases kārta, starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Rēzeknes novada pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmumu” 2018. gada 22. martā noslēgts līgums par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” īstenošanu. Projekta Nr.5.3.1.0/17/I/029.

Projekta mērķis īsi: Centralizētās kanalizācijas sistēmas paplašināšana Maltas aglomerācijā: Parka, Viļānu, Sporta, Kalnu, Saules, Andrupenes, Ceriņu, 1.Maija, Fr.Trasuna, un Smilšu ielās .

Projekta darbība: Projektā paredzēta kanalizācijas tīklu paplašināšana Parka, Viļānu, Sporta, Kalnu, Saules, Andrupenes, Ceriņu, 1.Maija, Fr.Trasuna, un Smilšu ielās. Kopējais izbūvējamo kanalizācijas tīklu apjoms pašteces un spiediena kanalizācijas tīkli 4,9 km, 4gab. kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekta rezultāti: Papildus iedzīvotāju skaits, kuriem nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi, 205 iedzīvotāji jeb papildus ap 10 procenti no kopējā iedzīvotāju skaita aglomerācijā;

Projektā ir paredzētas darbības, kas vērstas uz dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanu - paredzēta ūdensapgādes tīklu paplašināšana 1,8 km un kas tiek finansētas kā projekta neattiecināmās izmaksas

 Projekta darbību īstenošanas laiks pēc līguma noslēgšanas ir 20 mēneši.
Būvdarbus plānots īstenot 2018.-2019.gadu periodā.
Projekta plānotās kopējās izmaksas 1560288.95 EUR (viens miljons pieci simti sešdesmit tūkstoši divi simti astoņdesmit astoņi euro un 95 centi)(t.sk.  PVN 21% EUR 270793.95( divi simti septiņdesmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro un 95 centi)). ES Kohēzijas fonda atbalsts: 59.82% no attiecināmiem izdevumiem, nepārsniedzot    593 300.00 EUR (pieci simti deviņdesmit trīs tūkstoši trīs simti euro un 00 centi). Privātais attiecināmais finansējums : 40.18% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 398452.40 EUR(trīs simti deviņdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit divi euro un 40 centi). Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi, privātais finansējums : 568536.55 EUR (pieci simti sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit seši euro un 55 centi).

Publikācijas datums:17/04/2018.

Sīkākai informācijai:

Marina Stempkovska, projektu vadītāja asistente

Tālrunis 646-31056, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums"
Reģ.Nr.42403000932
Parka iela 10, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630
Konts: LV42NDEA0000084021487
Banka: Nordea Bank Finland Plc
Bankas kods: NDEALV2X UNLALV2X
Konts: LV43UNLA0014000609103
Banka: AS SEB BANKA
Bankas kods: UNLALV2X

Tuesday the 22nd - Custom text here - Joomla 3.3 Templates