logo2

15/10/2019

Daudzdzīvokļu māju Lūznavā, Veczosnā,

Lūznavas pagasts iedzīvotāju ievērībai!

Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” lūdz visus daudzdzīvokļu māju Lūznavā un Veczosnā,

Lūznavas pagasts iedzīvotājus – dzīvokļu īpašniekus un īrniekus, ierasties uz tikšanos ar

SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmuma” darbiniekiem, kura notiks

2019. gada 22. oktobrī plkst. 17.30. Lūznavas pagasta pārvaldes ēkā, Pils ielā 6, Lūznava.

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”

T. 64631056

E-pasta adrese:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

 

09/10/2019

Daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 21, Malta,

Maltas pagasts, Rēzeknes novads dzīvokļu īpašnieku ievērībai!

Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” informē, ka 15.10.2019.,

plkst. 17.30. tiek organizēta mājas Skolas ielā 21, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads dzīvokļu īpašnieku sapulce.

Sapulcē tiks skatīti ar mājas apsaimniekošanu un uzturēšanu saistītie jautājumi.

Sapulces norises vieta: pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmuma”

biroja adresē Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, sēžu zālē.

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”

T. 64631056

E-pasta adrese:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

 

30/09/2019

Parakstīti līgumi par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” īstenošanu.

 

KF

 

Ka jau iepriekš ziņots, pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” sagatavoja un iesniedza projekta pieteikumu projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” īstenošanai. Projekta Nr.5.3.1.0/17/I/029 realizācijai tika piesaistīts līdzfinansējums no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda. Tā mērķis ir attīstīt un uzlabot kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas, 205 iedzīvotāji jeb papildus ap 10 procenti no kopējā iedzīvotāju skaita aglomerācijā.

            2019.gada 29.jūlijā Līguma Nr.MDZKSU01/2018/2 "Būvprojekta "Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta" būvdarbi" ir pabeigti. Par inženierbūves gatavību ekspluatācijai ir saņemts Rēzeknes novada būvvaldes izdots akts.

           

            Projekta mērķis ir: Centralizētās kanalizācijas sistēmas paplašināšana Maltas aglomerācijā: Parka, Viļānu, Sporta, Kalnu, Saules, Andrupenes, Ceriņu, 1.Maija, Fr.Trasuna un Smilšu ielās radot pieslēguma iespēju iedzīvotājiem un attīstot sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu ciemā, uzlabojot to pieejamību un kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.

Finansējuma saņēmējs: Pašvaldības SIA "Maltas dzivokļu-komunālās saimniecības  uzņēmums", reģ. Nr.42403000932

Sadarbības iestāde:      CFLA

Būvdarbu veicējs:        Personu apvienība "NorBEM"

Projekta autors:          SIA "Ekolat", reģ.Nr.41503009958, 1.Preču iela 30a, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Cita informācija:        Personu apvienība "NorBEM", vadošais biedrs SIA"Nordserviss", reģ.Nr.41503022547, personu apvienība "NorBEM", biedrs SIA "Baltijas Energomontāža",reģ.Nr.51503056371

Būvuzraugs:               SIA "Geo Consultants", reģ.Nr.40003340949, Olīvu iela 9, Rīga, Latvija, LV-1004

            Visas iepriekš minētās darbības tiek veiktas, lai tiktu iegūts maksimāli labākais rezultāts, papildus iedzīvotāju skaits, kuriem nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi.

 Publikācijas datums:30/09/2019.

Sīkākai informācijai:

Marina Stempkovska, projektu vadītāja asistente

Tālrunis 646-31056, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

 

26/09/2019

 

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” plāno no 2019. gada 1. oktobra uzsākt apkures sezonu un pakāpeniski pieslēgt daudzdzīvokļu mājas pie apkures.

 

 

 

20/09/2019

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” dara zināmu,

ka Maltas un Lūznavas pagastos, laika posmā no 23.09.2019. plkst. 15.00 līdz 24.09.2019. plkst. 8.00,

notiks dzeramā ūdens rezervuāru tīrīšanas un dezinfekcijas darbi.
Šajā laika periodā ūdeni izmantot pārtikas vajadzībām nav ieteicams. Lūdzam laicīgi uzkrāt dzeramā ūdens rezerves.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

 

13/06/2019

Parakstīti līgumi par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” īstenošanu.

KFKa jau iepriekš ziņots, pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmumu” sagatavoja un iesniedza projekta pieteikumu projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” īstenošanu. Projekta Nr.5.3.1.0/17/I/029 realizācijai, lai piesaistītu līdzfinansējumu no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā. Tā mērķis ir attīstīt un uzlabot kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas, 205 iedzīvotāji jeb papildus ap 10 procenti no kopējā iedzīvotāju skaita aglomerācijā. 2019.gada maija Līguma Nr.MDZKSU01/2018/2 "Būvprojekta "Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta" būvdarbi" ietvaros veikts sekojošais: teknes ierīkošana pašteces kanalizācijas akās);

1.Uzņēmējs turpināja U1 un K1 būvdarbus Viļānu ielā;

        2. Tika uzsākti asfalta segumu atjaunošanas darbi Sporta un Fr.Trasuna ielās;

        3.Tika turpināta pašteces kanalizācijas būvniecība 1.maija/Smilšu ielā (teritorijas sakārtošana, betona teknes ierīkošana pašteces kanalizācijas akās);

        4.Uzņēmējs Saules ielā  turpināja U1 un K1 tīklu izbūves darbus;

        5.Tika uzsākti zāles seguma atjaunošanas darbi 1.maija ielā;

        6.Tika turpināti grants seguma atjaunošanas darbi Ceriņu un Parka ielās;

        7.Tika turpināta pašteces kanalizācijas būvniecība Smilšu ielā;

        8.Tika atjaunots asfalta segums Parka ielā;

9.Tika veikta zāles seguma atjaunošanas darbi Sporta ielā;

10.Tika atjaunots asfalta segums Stacijas, Sporta un Fr.Trasuna ielās;

11.Tika veiktas galīgās pirms nodošanas pārbaudes Fr.Trasuna un Sporta ielās.

             Visas iepriekš minētās darbības tiek veiktas, lai tiktu iegūts maksimāli labākais rezultāts, papildus iedzīvotāju skaits, kuriem nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi.

 Publikācijas datums:12/06/2019.

Sīkākai informācijai:

Marina Stempkovska, projektu vadītāja asistente

Tālrunis 646-31056, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

28/05/2019

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

Informējam, ka no 2019. gada 03. jūnija pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmuma”

birojs būs adresē Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads (Maltas pagasta pārvaldes ēkā).

 

28/05/2019

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

 Par karstā ūdens padevi

         Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” informē, ka, sakarā

ar katlu mājas un iekārtu profilaktisko pārbaudi un remontdarbiem, laika periodā

no 2019. gada 01. jūlija līdz 2019. gada 19. augustam tiks pārtraukta karstā ūdens padeve.

 Ja karstā ūdens padeves grafiks tehnisku iemeslu dēļ tiks mainīts, Uzņēmums par to laicīgi informēs iedzīvotājus.

 

07/05/2019

Iedzīvotāju ievērībai!

Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” informē, ka, sakarā ar to,

ka katlu mājā adresē Skolas iela 13, Malta, Rēzeknes novads tiek turpināti remontdarbi,

karstā ūdens padeve tiks pārtraukta līdz 09.05.2019.

 Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

30/04/2019

Iedzīvotāju ievērībai!

Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” informē,

ka sakarā ar remontdarbiem katlu mājā adresē Skolas iela 13, Malta, Rēzeknes novads,

no 03.05.2019. līdz 07.05.2019. tiks pārtraukta karstā ūdens padeve.

 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

 29/03/2019

Parakstīti līgumi par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” īstenošanu.

 

KF

Ka jau iepriekš ziņots, pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmumu” sagatavoja un iesniedza projekta pieteikumu projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” īstenošanu. Projekta Nr.5.3.1.0/17/I/029 realizācijai, lai piesaistītu līdzfinansējumu no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā. Tā mērķis ir attīstīt un uzlabot kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas, 205 iedzīvotāji jeb papildus ap 10 procenti no kopējā iedzīvotāju skaita aglomerācijā.

            Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” informē, ka turpinās pašteces kanalizācijas būvniecība 1.maija/Smilšu ielā ir

  1. 1.pabeigti “K1” izbūves darbi F. Trasūna ielā, ir atsākti izbūves darbi Viļānu ielā , būvnieks ir ieplānojis tuvākajā laikā veikt F.Trasūna ielā jaunizbūvētās pašteces kanalizācijas “CCTV” inspekciju un aku tekņu betonēšanu.

            Visas iepriekš minētās darbības tiek veiktas, lai tiktu iegūts maksimāli labākais rezultāts, papildus iedzīvotāju skaits, kuriem nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi.

Publikācijas datums:28/03/2019.

Sīkākai informācijai:

Marina Stempkovska, projektu vadītāja asistente

Tālrunis 646-31056, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” dara zināmu, ka Maltas pagastā, laika posmā no 25.03.2019. plkst. 15.00 līdz 26.03.2019. plkst. 8.00, notiks dzeramā ūdens rezervuāru tīrīšanas un dezinfekcijas darbi.
Šajā laika periodā ūdeni izmantot pārtikas vajadzībām nav ieteicams. Lūdzam laicīgi uzkrāt dzeramā ūdens rezerves.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Pašvaldības SIA Maltas DzKSU
t.64631056

 

19/02/2019

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, pieņemti 2017.gada 14.novembrī, un Veselības inspekcijas atzinumu Nr.4.1.-4./32971/304: 

Noteikt uz trīs gadiem no 2019.gada 1.marta līdz 2022.gada 28.februārim Rēzeknes novadā, Lūznavas pagasta Zosnas ūdensapgādes sistēmu piegādātajam dzeramajam ūdenim jaunas īpašās normas:

dzelzs saturam – 1,4 mg/l,
duļķainības rādītājam, kas saistīts ar paaugstinātu dzelzs saturu,
mangāna saturam – 0,08 mg/l.

 

24/01/2019

CENU APTĀUJA „17 KOKU NOCIRŠANU ĀRPUS MEŽA”

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" (reģistrācijas numurs: LV-42403000932,juridiskā adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina cenu aptauju „17 KOKU NOCIRŠANU ĀRPUS MEŽA”, skatīt pielikumāRĒZEKNES NOVADA DOMES VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA PADOME

2018.gada 6.decembra lēmumu.

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

1. Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)

2. Veikto darbu garantija.

3. Pieredze.

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, un darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama veicamo darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā u.c. neminētiem apstākļiem. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 8.februārim līdz plkst. 14.00. 

Izpildes termiņš: 3 (trīs) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko informāciju:

SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi

SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" biroja telpās Parka ielā 10,

Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu

elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai arī sūtot

pa pastu uz adresi: Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

REZULTĀTI

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums"
Reģ.Nr.42403000932
Parka iela 10, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630
Konts: LV42NDEA0000084021487
Banka: Nordea Bank Finland Plc
Bankas kods: NDEALV2X UNLALV2X
Konts: LV43UNLA0014000609103
Banka: AS SEB BANKA
Bankas kods: UNLALV2X

Wednesday the 23rd - Custom text here - Joomla 3.3 Templates