logo2

Dzerāmā ūdens un kanalizācijas un lietošanas vispārīgie noteikumi pielikums pie Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma Nr.5.

Testēšanas pārskats Maltas pagasts, Malta

2016.gads decembris

2017.marts

2017.jūnijs

2017.jūnijs(upe)

Testēšanas pārskats Maltas pagasts, Rozentova

2016.marts

2016.septembris

2016.decembris

2017.marts

2017.jūnijs

Testēšanas pārskats Lūznavas pagasts, Lūznava

2016.marts

2016.septembris

2016.decembris

2017.marts

2017.jūnijs

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums"
Reģ.Nr.42403000932
Parka iela 10, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630
Konts: LV42NDEA0000084021487
Banka: Nordea Bank Finland Plc
Bankas kods: NDEALV2X UNLALV2X
Konts: LV43UNLA0014000609103
Banka: AS SEB BANKA
Bankas kods: UNLALV2X

Wednesday the 27th - Custom text here - Joomla 3.3 Templates