logo2

4.06.2024

ATKLĀTS KONKURSS “Stružānu pagastA daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsekošana”. ID RNK 02/2024

Zem ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA IEPIRKUMA PROCEDŪRU

Publicēšanas datums : 04/06/2024

Finansējuma saņēmējs: SIA ''Rēzeknes novada komunālserviss'';

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: LV42403000932;

Adrese: Parka iela 10 Malta Maltas pagasts Rēzeknes novads LV-4630;

Kontaktpersona: valdes loceklis Jānis Kravalis ,64631056 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;

Tālruņa numurs: 64631056;

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: ''STRŪŽĀNU PAGASTA Daudzdzīvokļu DZĪVOJAMO MĀJU APSEKOŠANA''

Līguma veids: Pakalpojumi;

Paredzama līguma izpildes vieta: Malta Maltas pagasts Rēzeknes novads LV-4630;

Paredzamais līguma izpildes termiņš: 03/09/2024;

Iepirkuma paredzamā līgumcena: 30 000 EUR;

Piedāvājuma iesniegšanas datums: 20/06/2024;

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10.00;

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Malta Maltas pagasts Brīvības iela 6 Rēzeknes novads LV-4630;

Cita informācija: iepirkuma paziņojums ir pieejams IUB sistēmā; (https://pvs.iub.gov.lv/show/763717)

Pievienotie dokumenti:

Nolikums  atklātam konkursam ''STRŪŽĀNU PAGASTA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU APSEKOŠANA'' ;

Pielikumi

Ziņojums.

 

23.01.2024

ATKLĀTS KONKURSS

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 7 un Skolas ielā 36,

Maltā vienkāršotās renovācijas dokumentācijas izstrāde”ID RNK01/2024

Zem ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA IEPIRKUMA PROCEDŪRU

Publicēšanas datums : 23/01/2024

Finansējuma saņēmējs: SIA ''Rēzeknes novada komunālserviss'';

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: LV42403000932;

Adrese: Parka iela 10 Malta Maltas pagasts Rēzeknes novads LV-4630;

Kontaktpersona: valdes loceklis Jānis Kravalis ,64631056 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;

Tālruņa numurs: 64631056;

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: “Daudzdzīvokļu DZĪVOJAMO MĀJU BRĪVĪBAS IELĀ 5, BRĪVĪBAS IELĀ 7

UN SKOLAS IELĀ 36, MALTĀ VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE” ;

Līguma veids: Pakalpojumi;

Paredzama līguma izpildes vieta: Malta Maltas pagasts Rēzeknes novads LV-4630;

Paredzamais līguma izpildes termiņš: 24/05/2024;

Iepirkuma paredzamā līgumcena: 32000 EUR;

Piedāvājuma iesniegšanas datums: 09/02/2024;

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10.00;

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Malta Maltas pagasts Brīvības iela 6 Rēzeknes novads LV-4630;

Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Finānšu institūcija ALTUM;

Atbalsta aktivitātes nosaukums: “Daudzdzīvokļu DZĪVOJAMO MĀJU BRĪVĪBAS IELĀ 5, BRĪVĪBAS IELĀ 7 UN SKOLAS IELĀ 36, MALTĀ VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE” ;

Cita informācija: iepirkuma paziņojums ir pieejams IUB sistēmā; (https://pvs.iub.gov.lv/show/762164)

Pievienotie dokumenti:

Nolikums un pielikumi atklātam konkursam Malta B5 B7 S38;

Ziņojums.19.02.2024

 

 

 

09.01.2024

Cenu aptauja/tirgus izpēte

“Revīzijas pakalpojumu veikšana un zvērināta atzinuma sniegšana 2023. gada pārskatam”

Identifikācijas Nr. RNK/1/1/2024

SIA "Rēzeknes novada komunālserviss" (reģistrācijas numurs: LV42403000932, juridiskā adrese:

Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina cenu aptauju

“Revīzijas pakalpojumu veikšana un zvērināta atzinuma sniegšana 2023. gada pārskatam”.

Darba uzdevums: SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” gada pārskata revīzijas veikšana,

                                   noslēgumā sniedzot ziņojumu ar atzinumu par kapitālsabiedrības 2023.gada pārskatu.

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2024. gada 23. janvāris līdz plkst. 1100

Vispārējā informācija

 

 

 

 

 

18.12.2023

 Apspriede ar piegādātajiem pirms atklātā konkursa uzsākšanas

Projektam “Daudzdzīvokļu DZĪVOJAMO MĀJU BRĪVĪBAS IELĀ 5, BRĪVĪBAS IELĀ 7 UN SKOLAS IELĀ 36,

MALTĀ VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE”.

 

1) Apspriede ar piegādātājiem notiek elektroniski līdz 06.01.2024 plkst. 16:00

nosūtot komentārus un jautājumus uz e-pasta adresi: rnkŠī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;

2)Ja nepieciešams, ieinteresētie piegādātāji līdz 03.01.2024 plkst.16:00 var pieteikties sanāksmei ZOOM platformā,

nosūtot uz augstāk norādīto e-pasta adresi pieteikumu ar interesējošajiem jautājumiem.

3) Ieinteresēto piegādātāju ZOOM sanāksme var tikt ieplānota 05.01.2024 plkst.11:00;

Apspriede ar piegādātajiem pirms atklātā konkursa uzsākšanas;

Nolikums (projekts);

ZIŅOJUMS.09.01.2024

 

 

16.10.2023.

Atklāts konkurss. “Daudzdzīvokļu DZĪVOJAMO MĀJU BRĪVĪBAS IELĀ 5, BRĪVĪBAS IELĀ 7 UN SKOLAS IELĀ 36, MALTĀ VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE”.

Zem ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA IEPIRKUMA PROCEDŪRU

Publicēšanas datums 16/10/2023

1.Finansējuma saņēmējs: SIA ''Rēzeknes novada komunālserviss'';

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: LV42403000932;

Adrese: Parka iela 10 Malta Maltas pagasts Rēzeknes novads LV-4630;

Kontaktpersona: valdes loceklis Jānis Kravalis ,64631056 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;

Tālruņa numurs: 64631056;

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: “Daudzdzīvokļu DZĪVOJAMO MĀJU BRĪVĪBAS IELĀ 5, BRĪVĪBAS IELĀ 7 UN SKOLAS IELĀ 36, MALTĀ VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE” ;

Līguma veids: Pakalpojumi;

Paredzama līguma izpildes vieta: Malta Maltas pagasts Rēzeknes novads LV-4630;

Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/04/2024;

Iepirkuma paredzamā līgumcena: 32000 EUR;

Piedāvājuma iesniegšanas datums: 24/11/2023;

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10.00;

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Malta Maltas pagasts Brīvības iela 6 Rēzeknes novads LV-4630;

Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Finānšu institūcija ALTUM;

Atbalsta aktivitātes nosaukums: “Daudzdzīvokļu DZĪVOJAMO MĀJU BRĪVĪBAS IELĀ 5, BRĪVĪBAS IELĀ 7 UN SKOLAS IELĀ 36, MALTĀ VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE” ;

Cita informācija: iepirkuma paziņojums ir pieejams IUB sistēmā; (https://pvs.iub.gov.lv/notice/approve/760097)

Pievienotie dokumenti:

Nolikums un pielikumi atklātam konkursam Malta B5 B7 S38;

 

 

08.09.2023

Informatīvais paziņojums.

Cenu aptauja/tirgus izpēte, Nr. RNK/2023/9

1. Līguma veids: pakalpojumi.

2. Nosaukums: Projekta “Ūdensapgādes sistēmas pārbūve Zosnā, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads” izstrāde.

     Mērķis - Kvalitatīvu un stabilu ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana teritorijā Zosnā. Izstrādāt ūdensapgādes un sadzīves

      kanalizācijas tīklu būvniecības ieceri atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”,

      LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, „Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”,

     „Būvniecības likumam”, “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam” un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem, Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem.

3.Termiņš līdz kuram iesniedzami piedāvājumi: līdz 2023. gada 22. septembrim.

Kontaktpersona: SIA "Rēzeknes novada komunālserviss" valdes loceklis Jānis Kravalis, t. 64631056

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Rēzeknes novada komunālserviss" biroja adresē Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, kab. Nr. 10, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski parakstītu uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

4. Piedāvājuma izvēles kritēriji: viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN), darbu izpildes termiņš.

 5. Papildus informāciju var saņemt: SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, Brīvības iela 6, 1.stāvs, 10. kabinets. Tālr. 64631056.

Projektēšanas.uzdevums.Papidus prasības būvprojekta rīsinājumiem.

Paziņojumu sagatavoja SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”

 

05.09.2023.

Atklāts konkurss. “Daudzdzīvokļu DZĪVOJAMO MĀJU BRĪVĪBAS IELĀ 5, BRĪVĪBAS IELĀ 7 UN SKOLAS IELĀ 36, MALTĀenergoefektivitātes pasākumi”

Zem ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA IEPIRKUMA PROCEDŪRU

Publicēšanas datums 05/09/2023

1.Finansējuma saņēmējs: SIA ''Rēzeknes novada komunālserviss'';

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: LV42403000932;

Adrese: Parka iela 10 Malta Maltas pagasts Rēzeknes novads LV-4630;

Kontaktpersona: valdes loceklis Jānis Kravalis ,64631056 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;

Tālruņa numurs: 64631056;

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts:“Daudzdzīvokļu DZĪVOJAMO MĀJU BRĪVĪBAS IELĀ 5, BRĪVĪBAS IELĀ 7 UN SKOLAS IELĀ 36, MALTĀenergoefektivitātes pasākumi”;

Līguma veids: Būvdarbi;

Paredzama līguma izpildes vieta: Malta Maltas pagasts Rēzeknes novads LV-4630;

Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/12/2024;

Iepirkuma paredzamā līgumcena: 1500000 EUR;

Piedāvājuma iesniegšanas datums: 06/10/2023;

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10.00;

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Malta Maltas pagasts Brīvības iela 6 Rēzeknes novads LV-4630;

Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Finānšu institūcija ALTUM;

Atbalsta aktivitātes nosaukums: “Daudzdzīvokļu DZĪVOJAMO MĀJU BRĪVĪBAS IELĀ 5, BRĪVĪBAS IELĀ 7 UN SKOLAS IELĀ 36, MALTĀ energoefektivitātes pasākumi” ;

Cita informācija: iepirkuma paziņojums ir pieejams IUB sistēmā;

Pievienotie dokumenti:

Nolikums atklātam konkursam Malta B5 B7 S38;

Pielikumi.

 

10.08.2023

Apspriede ar piegādātajiem pirms atklātā konkursa uzsākšanas

Projektam „Daudzdzīvokļu DZĪVOJAMO MĀJU BRĪVĪBAS IELĀ 5,

BRĪVĪBAS IELĀ 7 UN SKOLAS IELĀ 36, MALTĀ energoefektivitātes pasākumi

Plānots īstenot iepirkumu kā atklāto konkursu saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējums – Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu”, kuras nosacījumus regulē 2022.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 460 (turpmāk – MK noteikumi Nr.460) 38.punkta nosacījumiem – apvienotais iepirkums projektēšana un būvniecība.

Atklāto konkursu tiek plānots uzsākt MK noteikumu Nr.104. Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” kārtībā 30 dienu laikā pēc apspriešanas ar piegādātājiem īstenošanas ar publikāciju SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” mājas lapā.

Apspriedes laiks: Līdz 2023.gada 25.augustam;

Apspriedes procesa organizācija un veids:

1. Apspriede ar piegādātājiem notiek elektroniski līdz 25.08.2023 plkst. 16:00 nosūtot komentārus un jautājumus uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

2. Ja nepieciešams, ieinteresētie piegādātāji līdz 18.08.2023 plkst.16:00 var pieteikties sanāksmei ZOOM platformā, nosūtot uz augstāk norādīto e-pasta adresi pieteikumu ar interesējošajiem jautājumiem.

3. Ieinteresēto piegādātāju ZOOM sanāksme var tikt ieplānota 22.08.2023.plkst 11:00.

Apspriežamie jautājumi:

1. Kvalifikācijas un atlases prasības;

2. Tehniskās specifikācijas prasības;

3. Līguma noteikumi;

4. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji;

5. Citas prasības, ko piegādātāji uzskata par nepieciešamu apspriest.

Apspriežamo jautājumu pamatinformācijas avoti:

1. Nolikuma projekts;

2. Ēku energoaudita dokumentācija;

3. Ēku vizuāli tehniskā apsekojuma atzinumi;

4. Ēku tehnisko specifikāciju projekti;

5. Ēku inventarizācijas lietas.

Apspriedes dokumentēšana:

Apspriedes jautājumi tiks protokolēti un trīs darba dienu laikā pēc apspriedes noslēguma, apspriežu dalībniekiem tiks izsūtīts apspriedes ziņojums, kurā tiks norādīti apspriedes dalībnieki, dokumentēti to komentāri, pasūtītāja galvenie secinājumi un vērtējums par apspriedes laikā saņemtajiem piegādātāju komentāriem. Apspriedes ziņojums tiks publicēts pasūtītāja mājas lapā sadaļā “Iepirkumi”

  Pielikumi:

Brīvības iela 5 Energoaudīti. 16.pielikums.

Brīvības iela 5 Ēkas tehniskās apsekošana skaidrojošais apraksts. 17.pielikums.

Brīvības iela 5 Ēku un būvju tehniskā pase. 18.pielikums.

Brīvības iela 5 Apspriede ar piegādātajiem pirms atklāta konkursa uzsākšanas Projektam'' Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā energoefiktivitātes pasākumi''.

Tehniskā specifikācija Brīvības ielā 5 4-1.pielikums;

Tehniskā specifikācija Brīvības ielā 7 4-2.pielikums; 

Tehniskā specifikācija Skolas ielā 36 4-3.pielikums;

Darbu uzsākšanas grafiks 5.pielikums;

Apspriedes ziņojums.

 Jautājumi: tālrunis: 64631056 SIA ''Rēzeknes novada komunālserviss''

 

11/07/2023

Informatīvais paziņojums.

Cenu aptauja/tirgus izpēte, Nr. RNK/2023/7

1.Līguma veids: pakalpojumi.

2.Nosaukums: Projekta “Šķeldas noliktavas Skolas ielā 13, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads pārbūve” izstrāde.

3.Projektēšanas uzdevums: noliktavas iekraušanas vietas pārvietošana, atbalstošās sienas izbūve,

trīs ēku demontāža, šķeldas laukuma izbūve, komunikāciju pārvietošana. Uzdevums precizējams

objektā Skolas iela 13, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

4. Līguma priekšmets: Projekta “Šķeldas noliktavas Skolas ielā 13, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads pārbūve” izstrāde.

Līguma slēdzējs: SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, reģ. nr. 42403000932. Adrese: birojs Brīvības iela 6,

Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4630. Darba laiks: pirmdiena, trešdiena, ceturtdiena no plkst. 8.00 līdz 16.30,

otrdien no plkst. 8.00 līdz 18.30, piektdien no plkst. 8.00 līdz 14.30. T. 64631056. E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

5.Termiņš līdz kuram iesniedzami piedāvājumi: līdz 2023. gada 21. jūlijam.

Kontaktpersona: SIA "Rēzeknes novada komunālserviss" valdes loceklis Jānis Kravalis, t. 64631056

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Rēzeknes novada komunālserviss" biroja adresē Brīvības ielā 6,

Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, kab. Nr. 10, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski parakstītu

uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

6. Piedāvājuma izvēles kritēriji: viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN), darbu izpildes termiņš.

 7. Papildus informāciju var saņemt: SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, Brīvības iela 6, 1.stāvs, 10. kabinets. Tālr. 64631056.

 

Paziņojumu sagatavoja SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”

 

 

17/04/2023

Iepirkums

 

“Kurināmā piegāde  siltumenerģijas  ražošanai  2023./2024.gada  apkures sezonā

Identifikācijas Nr.MALTASDZKSU2023/1/04

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”

ir paredzējis slēgt līgumu par kurināmā iegādi siltumenerģijas ražošanai 2023./2024.gada apkures sezonai.

CENU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma veids- Tirgus cenu izpēte, cenu piedāvājums.

Identifikācijas numurs- MALTASDZKSU2023/1/04

Procedūras uzsākšanas datums: 2023.gada 17.aprīlī.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2023.gada 31.maijs plkst.16.30

Piedāvājumi jāiesniedz: Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums”

Brīvības ielā 6., 10 kabinetā Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā.

Kontaktpersona: Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums” valdes loceklis Jānis Kravalis,

(tālr.646-31056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

Paziņojums par rezultātiem: Info kurināmais 2023

 

9.03.2023

UZAICINĀJUMS

dalībai tirgus izpētē ID.Nr. MKS/2023/2

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums"  veic tirgus izpēti

par būvniecības izmaksu tāmju (priekštāmju) sagatavošanu projektam “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Brīvības ielā 5,

Brīvības ielā 7, Skolas ielā 36, Maltā energoefektivitātes pasākumi” Iepirkuma ID.Nr. MKS/2023/2”.

Pielikumi: https://failiem.lv/u/e7nvpnw6m

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"
Valdes loceklis
Tālrunis 64631056

 

01.03.2023

NOMAS TIESĪBU IZSOLE.

Nekustamā īpašuma -  nedzīvojamu telpu Parka ielā 10,

Malta, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā 

nomas tiesību rakstiskas izsoles

nolikums  Nr. 1/2023/MDZKSU ar pielikumiem.

Pielikums Nr.1.

Pielikums Nr.2.

Nolikums.

 

07.02.2023

 

CENU APTAUJA

„Degvielas piegāde PSIA „Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmuma ”

saimnieciskās darbības nodrošināšanas vajadzībām”

(identifikācijas Nr.2023/01)

Pašvaldības SIA ‘’Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums ‘’

ir paredzējusi slēgt līgumu „Degvielas piegāde PSIA „Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmuma ”

saimnieciskās darbības nodrošināšanas vajadzībām”.

CPV kods: 09130000-9

Iepirkuma veids- cenu aptauja.

Identifikācijas numurs- 2023/01

Paredzamais Līguma izpildes termiņš- 12.mēneši.

Procedūras uzsākšanas datums: 2023.gada 07.februārī.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2023.gada 7.marts plkst.16.30

Piedāvājumi jāiesniedz: PSIA ‘’Maltas dzīvokļu -komunālās saimniecības uzņēmums ‘’

Brīvības ielā 6 Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novads vai elektroniski e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Kontaktpersona: PSIA ‘’Maltas dzīvokļu -komunālās saimniecības uzņēmums ‘’ valdes loceklis Jānis Kravalis,

(tālr.646-31056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Paziņojums par plānoto līgumu:

 JAUTĀJUMI-ATBILDES

REZULTĀTI

NOLIKUMS

 

12/12/2022

 Iepirkums

 

“Kurināmā piegāde  siltumenerģijas  ražošanai  2022./2023.gada  apkures sezonā

Identifikācijas Nr.MALTASDZKSU2022/1/12

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”

ir paredzējis slēgt līgumu par kurināmā iegādi siltumenerģijas ražošanai 2022./2023.gada apkures sezonai.

CENU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma veids- Tirgus cenu izpēte, cenu piedāvājums.

Identifikācijas numurs- MALTASDZKSU2022/1/12

Procedūras uzsākšanas datums: 2022.gada 12.decembrī.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2022.gada 29.decembris plkst.16.30

Piedāvājumi jāiesniedz: Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums”

Brīvības ielā 6., 10 kabinetā Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā.

Kontaktpersona: Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums” valdes loceklis Jānis Kravalis,

(tālr.646-31056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

 

18/08/2022

Iepirkums

 

“Kurināmā piegāde  siltumenerģijas  ražošanai  2022./2023.gada  apkures sezonā

Identifikācijas Nr.MALTASDZKSU2022/1/08

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”

ir paredzējis slēgt līgumu par kurināmā iegādi siltumenerģijas ražošanai 2022./2023.gada apkures sezonai.

CENU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma veids- Tirgus cenu izpēte, cenu piedāvājums.

Identifikācijas numurs- MALTASDZKSU2022/1/08

Procedūras uzsākšanas datums: 2022.gada 18.augustā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2022.gada 19.septembris plkst.16.00

Piedāvājumi jāiesniedz: Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums”

Brīvības ielā 6., 10 kabinetā Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā.

Kontaktpersona: Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums” valdes loceklis Jānis Kravalis,

(tālr.646-31056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

Paziņojums par rezultātiem: Info kurināmais 2022

 

29/07/2022

UZAICINĀJUMS

dalībai tirgus izpētē ID.Nr. MKS/2022/3

 Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" veic tirgus izpēti

par projektam “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 36, Maltā energoefektivitātes pasākumi”

Iepirkuma ID.Nr. MKS/2022/3”.

1. Pasūtītājs un tā kontaktpersona:

Pasūtītājs Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums",

reģ.nr. 42403000932, adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630,

tālrunis: 64631056, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pasūtītāja kontaktpersona – Jānis Kravalis, mob. tālr.: 64631056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2. Tirgus izpētes priekšmets, līguma izpildes termiņš:

2.1. Tirgus izpētes priekšmets. Tirgus izpētes priekšmets (Turpmāk – Darbs) ir:

2.1.1. “Ēkas energoaudita dokumentācijas sagatavošana “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 36, Maltā energoefektivitātes pasākumi” ar iepirkuma ID.Nr. MKS/2022/3” ietvaros plānotajiem darbiem” saskaņā ar sākotnējo darba uzdevumu (pielikums Nr.1.) izstrādājot sekojošus dokumentus:

2.1.1.1. ēkas energosertifikātu, ko izstrādājis neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā, saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 1. pielikumu "Ēkas energosertifikāts". Energosertifikātam pievieno neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādātu pārskatu:

- par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 3. pielikumu;

- par energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā.

2.1.2. “Ēkas vizuāli tehniskās izpētes atzinuma sagatavošana “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 36, Maltā energoefektivitātes pasākumi” ar iepirkuma ID.Nr. MKS/2022/3” saskaņā ar sākotnējo darba uzdevumu (pielikums Nr.1.) un saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 337 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" prasībām.

2.2. Sākotnējais darba uzdevums saskaņā ar Pielikumu Nr.1 “Sākotnējais darba uzdevums”. Sākotnējā darba uzdevumā var tikt veiktas pamatotas izmaiņas, ja darba izpildītājs uzskata tās par nepieciešamām. Izmaiņas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju līdz 2022.gada 16.septembrim. Saskaņošana var tikt veikta attālināti ZOOM platformā.

2.3. Līguma izpildes termiņš: 2022.gada 21. septembris. Izpildes termiņš var tikt pagarināts, ja ir veiktas izmaiņas Sākotnējā darba uzdevumā un tās ir nepieciešams saskaņot ar Skolas ielā 36, Maltā dzīvokļu īpašniekiem.

2.4. Pretendents pieteikumu Cenu aptaujā iesniedz par visu apjomu atsevišķi norādot cenas par energoaudita dokumentāciju un par vizuāli tehniskā atzinuma sagatavošanu saskaņā ar pielikumu Nr.2.

3. Cenu piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta:

Tirgus izpētes piedāvājumi iesniedzami līdz 2022.gada 12.augustam plkst. 17:00, nosūtot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. (elektroniski sagatavotus dokumentus).

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē ID.Nr. MKS/2022/3

Pieteikuma veidlapa Skolas iela 36

 

 

08/07/2022

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" veic tirgus izpēti par būvuzraudzības pakalpojumiem projektam

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 7, Maltā energoefektivitātes pasākumi” Iepirkuma ID.Nr. MKS/2022/2”.

1. Pasūtītājs un tā kontaktpersona:

Pasūtītājs Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums", reģ.nr. 42403000932, adrese: Parka iela 10, Malta,

Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630, tālrunis: 64631056, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pasūtītāja kontaktpersona – Jānis Kravalis, mob. tālr.: 64631056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2. Tirgus izpētes priekšmets, līguma izpildes termiņš:

2.1. Tirgus izpētes priekšmets. Tirgus izpētes priekšmets (Turpmāk – Darbs) ir sadalīts divās lotēs:

2.1.1. Pirmā lote - “Ēkas energoaudita dokumentācijas sagatavošana “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 7,

Maltā energoefektivitātes pasākumi” ar iepirkuma ID.Nr. MKS/2022/2” ietvaros plānotajiem darbiem” saskaņā ar sākotnējo darba uzdevumu (pielikums Nr.1.)

izstrādājot sekojošus dokumentus:

2.1.1.1. ēkas energosertifikātu, ko izstrādājis neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā,

saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 1. pielikumu

"Ēkas energosertifikāts". Energosertifikātam pievieno neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādātu pārskatu:

- par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas

paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 3. pielikumu;

- par energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā.

2.1.2. Otrā lote - “Ēkas vizuāli tehniskās izpētes atzinuma sagatavošana “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 7,

Maltā energoefektivitātes pasākumi” ar iepirkuma ID.Nr. MKS/2022/2” saskaņā ar sākotnējo darba uzdevumu (pielikums Nr.1.)

un saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 337 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" prasībām.

2.2. Sākotnējais darba uzdevums saskaņā ar Pielikumu Nr.1 “Sākotnējais darba uzdevums”.

Sākotnējā darba uzdevumā var tikt veiktas pamatotas izmaiņas, ja darba izpildītājs uzskata tās par nepieciešamām.

Izmaiņas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju līdz 2022.gada 4.septembrim. Saskaņošana var tikt veikta attālināti ZOOM platformā.

2.3. Līguma izpildes termiņš: 2022.gada 15. septembris. Izpildes termiņš var tikt pagarināts, ja ir veiktas izmaiņas

Sākotnējā darba uzdevumā un tās ir nepieciešams saskaņot ar Brīvības 5, Maltā dzīvokļu īpašniekiem.

2.4. Pretendents pieteikumus Cenu aptaujā var iesniegt atsevišķi par Pirmo vai par Otro loti, vai arī par abām lotēm kopā.

3. Cenu piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta:

Tirgus izpētes piedāvājumi iesniedzami līdz 2022.gada 20.jūlijam plkst. 17:00,

nosūtot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. (elektroniski sagatavotus dokumentus).

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē ID.Nr. MKS/2022/2

Tehniskā pase Brīvības 7

 

05/07/2022

Tirgus izpētē ID.Nr. MKS/2022/1

 

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" veic tirgus izpēti

par būvuzraudzības pakalpojumiem projektam “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Maltā energoefektivitātes pasākumi”

Iepirkuma ID.Nr. MKS/2022.

 Tirgus izpētes priekšmets. Tirgus izpētes priekšmets (Turpmāk – Darbs) ir sadalīts divās lotēs:

2.1.1. Pirmā lote - “Ēkas energoaudita dokumentācijas sagatavošana “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5,

Maltā energoefektivitātes pasākumi” ar iepirkuma ID.Nr. MKS/2022/1” ietvaros plānotajiem darbiem” saskaņā

ar sākotnējo darba uzdevumu (pielikums Nr.1.) izstrādājot sekojošus dokumentus:

2.1.1.1. ēkas energosertifikātu, ko izstrādājis neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā,

saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 1. pielikumu

"Ēkas energosertifikāts". Energosertifikātam pievieno neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādātu pārskatu:

- par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas

izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā saskaņā ar Ministru kabineta

2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 3. pielikumu;

- par energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem

ēku energoefektivitātes aprēķina jomā.

2.1.2. Otrā lote - “Ēkas vizuāli tehniskās izpētes atzinuma sagatavošana “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5,

Maltā energoefektivitātes pasākumi” ar iepirkuma ID.Nr. MKS/2022/1” saskaņā ar sākotnējo darba uzdevumu

(pielikums Nr.1.) un saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija

noteikumiem Nr. 337 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" prasībām.

Cenu piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta:

Tirgus izpētes piedāvājumi iesniedzami līdz 2022.gada 20.jūlijam plkst. 17:00,

nosūtot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. (elektroniski sagatavotus dokumentus).

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē ID.Nr. MKS/2022/1

Tehniskā pase Brīvības 5

30/06/2022

Iepirkums

 

“Kurināmā piegāde  siltumenerģijas  ražošanai  2022./2023.gada  apkures sezonā

Identifikācijas Nr.MALTASDZKSU2022/1/06

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”

ir paredzējis slēgt līgumu par kurināmā iegādi siltumenerģijas ražošanai 2022./2023.gada apkures sezonai.

CENU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma veids- Tirgus cenu izpēte, cenu piedāvājums.

Identifikācijas numurs- MALTASDZKSU2022/1/06

Paredzamais Līguma izpildes termiņš- līdz 30/07/2022.

Procedūras uzsākšanas datums: 2022.gada 30.jūnijā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2022.gada 29.jūlijs plkst.15.00

Piedāvājumi jāiesniedz: Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums”

Brīvības ielā 6., 10 kabinetā Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā.

Kontaktpersona: Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums” valdes loceklis Jānis Kravalis,

(tālr.646-31056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

Paziņojums par rezultātiem: Info kurināmais 2022

 

13/06/2022

CENU APTAUJA ''SKOLAS IELA 38, MALTA''

Identifikācijas Nr.MALTASDZKSU1/06/2022

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" (reģistrācijas numurs: LV42403000932,

juridiskā adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630)izsludina

cenu aptauju „Balkonu remonts daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai adresē Skolas 38, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads".

 

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

 

 1. Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN).
 2. Veikto darbu garantija.
 3. Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas lūdzam patstāvīgi apmeklēt objektu, lai veiktu darbu apjomu precizēšanu/pārbaudi.

Pēc cenu aptaujas noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

Remontdarbus veikt 60 bez nokrišņu dienu laikā. Darbus veikt ievērojot darba drošības un higiēnas prasības, ka arī montāžas tehnoloģiju.

Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar LR standartiem un normatīviem  dokumentiem.

Izmantojamo iekārtu elektroapgādes jautājumu remontdarbu izpildītājs lemj patstāvīgi.

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas,

mehānismi un darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski

pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša darbu veikšana pilnā apmērā, kā arī visi citi izdevumi,

kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas novietošanu un uzglabāšanu, būvgružu utilizāciju,

iespējamiem riskiem u.c. neminētiem apstākļiem.                                           

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 27. jūnijs līdz plkst. 1100

Izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" biroja telpās Brīvības ielā 6,Malta, Maltas pagasts,

Rēzeknes novadā, kab. Nr. 10, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski parakstītu uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., vai arī sūtot pa pastu uz adresi:

Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

 

 

 

16/09/2021

CENU APTAUJA

„Degvielas piegāde PSIA „Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmuma ”

saimnieciskās darbības nodrošināšanas vajadzībām”

(identifikācijas Nr.2021/01)

PSIA ‘’Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums ‘’

ir paredzējusi slēgt līgumu „Degvielas piegāde PSIA „Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmuma ”

saimnieciskās darbības nodrošināšanas vajadzībām”.

CPV kods: 09130000-9

Iepirkuma veids- cenu aptauja.

Identifikācijas numurs- 2021/01

Paredzamais Līguma izpildes termiņš- 12.mēneši.

Procedūras uzsākšanas datums: 2021.gada 16.septembrī.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2021.gada 29.septembri plkst.16.00

Piedāvājumi jāiesniedz: PSIA ‘’Maltas dzīvokļu -komunālās saimniecības uzņēmums ‘’

Brīvības ielā 6 Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novads vai elektroniski e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Kontaktpersona: PSIA ‘’Maltas dzīvokļu -komunālās saimniecības uzņēmums ‘’ valdes loceklis Jānis Kravalis,

(tālr.646-31056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Paziņojums par plānoto līgumu:

 JAUTĀJUMI-ATBILDES

REZULTĀTI

NOLIKUMS

 

13/08/2021

Iepirkums

 

“Kurināmā piegāde  siltumenerģijas  ražošanai  2020./2021.gada  apkures sezonā

Identifikācijas Nr.MALTASDZKSU2021/1/08

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”

ir paredzējis slēgt līgumu par kurināmā iegādi siltumenerģijas ražošanai 2020./2021.gada apkures sezonai.

CENU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma veids- Tirgus cenu izpēte, cenu piedāvājums.

Identifikācijas numurs- MALTASDZKSU2021/1/08

Paredzamais Līguma izpildes termiņš- līdz 07/09/2021.

Procedūras uzsākšanas datums: 2021.gada 13.augustā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2021.gada 07.septembris plkst.16.00

Piedāvājumi jāiesniedz: Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums”

Brīvības ielā 6., 10 kabinetā Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā.

Kontaktpersona: Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums” valdes loceklis Jānis Kravalis,

(tālr.646-31056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

Paziņojums par rezultātiem: Info kurināmais 2021

 

 

06/09/2021

06.09.2021. PSIA «Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums» izsludina iepirkumu

,,Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas

iekārtu teritorijā Franča Trasuna iela 45, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads”,

Identifikācijas Nr. MDZKSU07-01/2021

BIS lietas numurs BIS-BL-139258-2606

Pasūtītājs: PSIA «Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums», reģ. Nr. 42403000932,

Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, kontaktpersona: valdes loceklis Jānis Kravalis,

tālrunis 646-31056, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi: “Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība Maltas

ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna iela 45, Malta, Maltas pagasts,

Rēzeknes novads”.

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

1.         Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)

2.         Veikto darbu garantija.

3.         Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli,

algas un mehānismi, un darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu

tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, kā arī

visi citi izdevumi, kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas novietošanu un uzglabāšanu,

būvgružu utilizāciju, iespējamiem riskiem u.c. neminētiem apstākļiem.

    

Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties: www.maltasdzksu.lv  vai Brīvības ielā 6, Malta,

Maltas pagasts Rēzeknes novads LV-4630, darba dienās plkst. 8.00–16.30 līdz līdz 27.09.2021. plkst. 10.00.

Piedāvājumi jāiesniedz: darba dienās plkst. 8.00–16.30 Brīvības ielā 6, Malta,

Maltas pagasts Rēzeknes novads LV-4630, vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 27.09.2021. plkst. 11.00.

Iepirkums tiek veikts projektam “Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta

būvniecība Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā

Franča Trasuna iela 45, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads”.

Izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:

PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" valdes loceklis Jānis Kravalis, tālr. 64631056.

Piedāvājumus var iesniegt:

personīgi PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"

biroja telpās Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā,

vai nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

PASŪTĪTĀJAM IR TIESĪBAS PIEŅEMT LĒMUMU PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

PĀRTRAUKŠANU, GADĪJUMĀ, JA PIEDĀVĀJUMA CENA PĀRSNIEGS PASŪTĪTĀJA BUDŽETA IESPĒJAS.

Iepirkuma dokumentācija

  Grafiskie pielikumi, darba apjomi

DOP-1

DOP-2

SA-DOP

ELT-1

ELT-2

ELT-3

ELT-4

ELT-5

IS-ELT

 TN-1

TN-2

IS-TN

UKT-1

UKT-2

UKT-3

UKT-4

IS-UKT

VD-Asen

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš    Līdz 27.09.2021. plkst. 11.00
Kontaktpersona Valdes loceklis Jānis Kravalis
tālrunis 64631056
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Protokols

Jautājumi un atbildes

Pieņemtais lēmums

lēmums

 
Lēmuma datums  __/__/2021
Noslēgts līgums __/__/2021

 

21/06/2021

21.06.2021. PSIA «Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums» izsludina iepirkumu

,,Darba apģērbs”

Identifikācijas Nr. MDZKSU06-03/2021

Pasūtītājs: PSIA «Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums», reģ. Nr. 42403000932,

Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, kontaktpersona: valdes loceklis Jānis Kravalis,

tālrunis 646-31056, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Iepirkuma priekšmets ir darba apģērba iegāde: “Darba apģērbs”.

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

1.         Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)

2.         Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

3.         Atbilstība specifikācijai.

4.         Individuālā mērīšana PSIA «Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmumā».

5.         Jānodrošina apģērbu pielaikošana PSIA «Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmumā».

6.         Uzņēmuma logo - “PSIA Maltas DzKSU” izšūšana uz darba apģērba.

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli,

algas un mehānismi, un darbi, kas nav minēti, kā arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar

iespējamiem riskiem u.c. neminētiem apstākļiem.

    

Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties: www.maltasdzksu.lv  vai Brīvības ielā 6, Malta,

Maltas pagasts Rēzeknes novads LV-4630, darba dienās no plkst. 8.00–16.30 līdz 13.07.2021. plkst. 10.00.

Piedāvājumi jāiesniedz: darba dienās no plkst. 8.00–16.30 Brīvības ielā 6, Malta,

Maltas pagasts Rēzeknes novads LV-4630,

vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 13.07.2021. plkst. 11.00.

Izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:

PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" Jānis Kravalis, tālr. 64631056.

Piedāvājumus var iesniegt:

personīgi PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" biroja telpās Brīvības ielā 6,

Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski

uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Brīvības iela 6, Malta,

Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

PASŪTĪTĀJAM IR TIESĪBAS PIEŅEMT LĒMUMU PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU,

GADĪJUMĀ, JA PIEDĀVĀJUMA CENA PĀRSNIEGS PASŪTĪTĀJA BUDŽETA IESPĒJAS.

Iepirkuma dokumentācija

   darba apjomi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš    Līdz 13.07.2021. plkst. 11.00
Kontaktpersona Valdes loceklis Jānis Kravalis
tālrunis 64631056
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Protokols

Jautājumi un atbildes

Pieņemtais lēmums

lēmums

 
Lēmuma datums  __/__/2021
Noslēgts līgums __/__/2021

 

21/06/2021

21.06.2021. PSIA «Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums» cenu aptauja

,,Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecības uzraudzība Maltas ciemata notekūdeņu

attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna iela 45, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads”,

Identifikācijas Nr. MDZKSU06-02/2021

BIS lietas numurs BIS-BL-139258-2606

Pasūtītājs: PSIA «Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums», reģ. Nr. 42403000932,

Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, kontaktpersona: valdes loceklis Jānis Kravalis,

tālrunis 646-31056, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Cenu aptaujas priekšmets ir būvdarbu uzraudzība: “Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība

Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna iela 45, Malta, Maltas pagasts,

Rēzeknes novads”.

Piedāvājuma izvēles kritēriji: Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas

un mehānismi, un darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama pareiza un spēkā

esošiem normatīviem atbilstoša būvuzraudzības veikšana pilnā apmērā, kā arī visi citi izdevumi,

kas saistīti ar būvuzraudzību.

    

Ar būvprojektu var iepazīties: Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts Rēzeknes novads LV-4630,

darba dienās no plkst. 8.00–16.30 līdz 12.07.2021. plkst. 10.00.

Piedāvājumi jāiesniedz: darba dienās no plkst. 8.00–16.30 Brīvības ielā 6, Malta,

Maltas pagasts Rēzeknes novads LV-4630,

vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 12.07.2021. plkst. 12.00.

Būvdarbu izpildes termiņš 60 (sešdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:

PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"

valdes loceklis Jānis Kravalis, tālr. 64631056.

Piedāvājumus var iesniegt:

personīgi PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"

biroja telpās Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā

vai nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ,

vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

PASŪTĪTĀJAM IR TIESĪBAS PIEŅEMT LĒMUMU PAR

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU, GADĪJUMĀ,

JA PIEDĀVĀJUMA CENA PĀRSNIEGS PASŪTĪTĀJA BUDŽETA IESPĒJAS.

 

19/06/2021

19.06.2021. PSIA «Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums» izsludina iepirkumu

,,Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas

iekārtu teritorijā Franča Trasuna iela 45, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads”,

Identifikācijas Nr. MDZKSU06-01/2021

BIS lietas numurs BIS-BL-139258-2606

Pasūtītājs: PSIA «Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums», reģ. Nr. 42403000932,

Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, kontaktpersona: valdes loceklis Jānis Kravalis,

tālrunis 646-31056, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi: “Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība Maltas

ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna iela 45, Malta, Maltas pagasts,

Rēzeknes novads”.

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

1.         Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)

2.         Veikto darbu garantija.

3.         Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli,

algas un mehānismi, un darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu

tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, kā arī

visi citi izdevumi, kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas novietošanu un uzglabāšanu,

būvgružu utilizāciju, iespējamiem riskiem u.c. neminētiem apstākļiem.

    

Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties: www.maltasdzksu.lv  vai Brīvības ielā 6, Malta,

Maltas pagasts Rēzeknes novads LV-4630, darba dienās plkst. 8.00–16.30 līdz līdz 12.07.2021. plkst. 10.00.

Piedāvājumi jāiesniedz: darba dienās plkst. 8.00–16.30 Brīvības ielā 6, Malta,

Maltas pagasts Rēzeknes novads LV-4630, vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 12.07.2021. plkst. 11.00.

Iepirkums tiek veikts projektam “Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta

būvniecība Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā

Franča Trasuna iela 45, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads”.

Izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:

PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" valdes loceklis Jānis Kravalis, tālr. 64631056.

Piedāvājumus var iesniegt:

personīgi PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"

biroja telpās Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā,

vai nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

PASŪTĪTĀJAM IR TIESĪBAS PIEŅEMT LĒMUMU PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

PĀRTRAUKŠANU, GADĪJUMĀ, JA PIEDĀVĀJUMA CENA PĀRSNIEGS PASŪTĪTĀJA BUDŽETA IESPĒJAS.

Iepirkuma dokumentācija

  Grafiskie pielikumi, darba apjomi

DOP-1

DOP-2

SA-DOP

ELT-1

ELT-2

ELT-3

ELT-4

ELT-5

IS-ELT

 TN-1

TN-2

IS-TN

UKT-1

UKT-2

UKT-3

UKT-4

IS-UKT

VD-Asen

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš    Līdz 12.07.2021. plkst. 11.00
Kontaktpersona Valdes loceklis Jānis Kravalis
tālrunis 64631056
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Protokols

Jautājumi un atbildes

Pieņemtais lēmums

lēmums

 
Lēmuma datums  __/__/2021
Noslēgts līgums __/__/2021

 

08/05/2021

CENU APTAUJA ''JUMTA UN ŪDENS SISTĒMAS REMONTS RĀZNAS IELĀ 2, LŪZNAVA''

Nr.MDZKSU 1/5/2021

Pašvaldības PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"

(reģistrācijas numurs: LV-42403000932, juridiskā adrese: Parka iela 10,

Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina

cenu aptauju „Jumta un ūdens notek sistēmas remonts”,

objektā – pirts, pēc adreses: "Rāznas iela 2, Lūznava,

Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads".

 Piedāvājuma izvēles kritēriji:

1.         Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)

2.         Veikto darbu garantija.

3.         Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

 Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai

nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, un darbi, kas nav minēti,

bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza

un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā,

kā arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar būvmateriālu

un tehnikas novietošanu un uzglabāšanu, būvgružu utilizāciju, iespējamiem riskiem u.c. neminētiem apstākļiem.                                      

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2021. gada 24.maijam, plkst. 11.00.

Izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:

SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

Piedāvājumus var iesniegt:

personīgi SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"

biroja telpās Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā,

vai nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

27/08/2020

CENU APTAUJA ''SKOLAS 38, MALTA''

Identifikācijas Nr.MALTASDZKSU2020/3/08

 

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" (reģistrācijas numurs: LV-42403000932, juridiskā adrese:

Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina cenu aptauju „Balkonu remonts”, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai pēc adreses: "Skolas 38, Malta".

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

 1. Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)
 2. Veikto darbu garantija.
 3. Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, un darbi,

kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša

veikšana pilnā apmērā, kā arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas novietošanu un uzglabāšanu, būvgružu utilizāciju, iespējamiem riskiem u.c. neminētiem apstākļiem.                                           

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 11.septembris līdz plkst. 1100

Izpildes termiņš: 50 (trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" biroja telpās Parka ielā 10,

Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

27/08/2020

CENU APTAUJA ''ŪDENS SILDĀMĀ KATLA RK-1,6 REMONTDARBI, MALTĀ''

Identifikācijas Nr.MALTASDZKSU2020/2/08

 Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"

(reģistrācijas numurs: LV-42403000932, juridiskā adrese:

Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina

cenu aptauju ''ŪDENS SILDĀMĀ KALA RK-1,6 REMONTDARBI, MALTĀ'', pēc adreses: "Skolas iela 13, Malta".

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

   Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)

   Veikto darbu garantija.

   Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, un darbi,

kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem

atbilstoša veikšana pilnā apmērā, kā arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas novietošanu un uzglabāšanu,

būvgružu utilizāciju, iespējamiem riskiem u.c. neminētiem apstākļiem.                                        

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 11.septembris līdz plkst. 1100.

Izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"

inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"

biroja telpās Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu

elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Brīvības ielā 6,

Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

 

12/08/2020

PSIA „Maltas dzīvokļu-saimniecības uzņēmums” rīko iepirkumu pasūtījumam

„ Kurināmā piegāde  siltumenerģijas  ražošanai  2020./2021.gada  apkures sezonā

Identifikācijas Nr.MALTASDZKSU2020/1/08

NOLIKUMS

 

16/06/2020

CENU APTAUJA ''KALNU 3, MALTA''

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"

(reģistrācijas numurs: LV-42403000932, juridiskā adrese:

Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina

cenu aptauju „LODŽIJAS PĀRSEGUMA BALSTĪŠANA”, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai pēc adreses: "Kalnu 3, Malta".

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

   Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)

   Veikto darbu garantija.

   Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli,

algas un mehānismi, un darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu

tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, kā arī

visi citi izdevumi, kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas novietošanu un uzglabāšanu,

būvgružu utilizāciju, iespējamiem riskiem u.c. neminētiem apstākļiem.                                          

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 03. jūlijā līdz plkst. 11.00.

Izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"

inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"

biroja telpās Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu

elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Brīvības ielā 6,

Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

 

01/06/2020

CENU APTAUJA

Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”, VRN 42403000932

Vēlētos saņemt cenu piedāvājumu:
,,Daudzīvokļu mājas Jaunatnes iela 3, Lūznava, Lūznavas pagasts,

Rēzeknes novads pagalma un iebraucamā ceļa asfalta seguma remontdarbi”

Piedāvājumus iesniegt elektroniski Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 19.06.2020.

 

05/03/2020

CENU APTAUJA

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" (reģistrācijas numurs:

LV-42403000932, juridiskā adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630)

izsludina cenu aptauju „MTZ BELARUS 820 traktora ar 3m3 asenizācijas mucu, aprīkotu darbam, iegādei”.

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

 1. Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)
 2. Garantijas laiks.
 3. Garantijas apkopes laiks.   

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 18. marts līdz plkst. 1100.

Izpildes termiņš: 30 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās

saimniecības uzņēmums" inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās

saimniecības uzņēmums" biroja telpās Brīvības ielā 6, 10kabinetā, Malta,

Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski uz

e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai arī sūtot pa pastu uz adresi:

Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

 

13/02/2020

CENU APTAUJA ''SKOLAS 38, MALTA''

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" (reģistrācijas numurs: LV-42403000932, juridiskā adrese:

Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina cenu aptauju „Balkonu remonts”, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai pēc adreses: "Skolas 38, Malta".

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

 1. Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)
 2. Veikto darbu garantija.
 3. Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, un darbi,

kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša

veikšana pilnā apmērā, kā arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas novietošanu un uzglabāšanu, būvgružu utilizāciju, iespējamiem riskiem u.c. neminētiem apstākļiem.                                           

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 28. februāris līdz plkst. 11.00.

Izpildes termiņš: 50 (trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" biroja telpās Parka ielā 10,

Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

 

 

 

13/02/2020

CENU APTAUJA ''ZAMOSTJES 12, MALTA''

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" (reģistrācijas numurs: LV-42403000932,

juridiskā adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina cenu aptauju

 „Ārdurvju un logu nomaiņa”, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai pēc adreses: "Zamostjes 12, Malta".

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

 1. Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)
 2. Veikto darbu garantija.
 3. Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, un

darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem

atbilstoša veikšana pilnā apmērā, kā arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas novietošanu un

uzglabāšanu, būvgružu utilizāciju, iespējamiem riskiem u.c. neminētiem apstākļiem.                                           

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 28. februāris līdz plkst. 11.00.

Izpildes termiņš: 50 (trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" biroja telpās Parka ielā 10,

Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

 

27/01/2020

 

CENU APTAUJA

 

Vēlētos saņemt cenu piedāvājumu projektam ,,Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta

būvniecība Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna iela 45, Malta,

Maltas pagasts, Rēzeknes novads”.

Piedāvājumus iesniegt elektroniski Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 31.01.2020.

Pielikumā pievienots projektēšanas uzdevums.

 

REZULTĀTI

 

 

07/01/2020

CENU APTAUJA

„Degvielas piegāde PSIA „Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmuma ”

saimnieciskās darbības nodrošināšanas vajadzībām”

(identifikācijas Nr.2020/01)

PSIA ‘’Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums ‘’

ir paredzējusi slēgt līgumu „Degvielas piegāde PSIA „Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmuma ”

saimnieciskās darbības nodrošināšanas vajadzībām”.

CPV kods: 09130000-9

Iepirkuma veids- cenu aptauja.

Identifikācijas numurs- 2020/01

Paredzamais Līguma izpildes termiņš- 12.mēneši.

Procedūras uzsākšanas datums: 2020.gada 07.janvārī.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2020.gada 27.janvāri plkst.16.30

Piedāvājumi jāiesniedz: PSIA ‘’Maltas dzīvokļu -komunālās saimniecības uzņēmums ‘’

Brīvības ielā 6 Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novads vai elektroniski e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Kontaktpersona: PSIA ‘’Maltas dzīvokļu -komunālās saimniecības uzņēmums ‘’ valdes loceklis Jānis Kravalis,

(tālr.646-31056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Paziņojums par plānoto līgumu:

 JAUTĀJUMI-ATBILDES

REZULTĀTI

NOLIKUMS

 

 

 

 

21/08/2019

 

 

Iepirkums

“Kurināmā piegāde  siltumenerģijas  ražošanai  2019./2020.gada  apkures sezonā

(identifikācijas Nr.MDZKSU21/08/2019)

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” ir paredzējis slēgt līgumu par kurināmā iegādi siltumenerģijas ražošanai 2019./2020.gada apkures sezonai.

CENU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma veids- Tirgus cenu izpēte, cenu piedāvājums.

Identifikācijas numurs- MDZKSU21/08/2019

Paredzamais Līguma izpildes termiņš- 227.dienas.

Procedūras uzsākšanas datums: 2019.gada 21.augustā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2019.gada 12.septembris plkst.16.00

Piedāvājumi jāiesniedz: Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums”

Brīvības ielā 6., 10kabinetā Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā (jaunā Maltas pagasta ēka)

Kontaktpersona: Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums” valdes loceklis Jānis Kravalis,

(tālr.646-31056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

Paziņojums par rezultātiem: Info kurināmais 2019

 

09/08/2019

 

Picture2

Projekts «Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārtā''

Projekta Nr.5.3.1.0/17/I/029

Cenu aptauja informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana.

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" (reģistrācijas numurs: LV-42403000932, juridiskā adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina cenu aptauju, saskaņā ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda obligātajām publicitātes prasībām, “Pastāvīgais informatīvais stends” divu pastāvīgo informatīvo stendu izstrādi un uzstādīšanu pasūtītāja norādītajās vietās, pastāvīgo stenda - izmērs: 800x1200.
Pielikumā pievienots pastāvīgā informatīvā stenda makets, kas derīgs drukai.

Piedāvājuma izvēles kritēriji:
1. Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)
2. Veikto darbu garantija (5gadi).
3. Izmantoto materiālu un izejvielu garantija (5gadi).

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, un darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, kā arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas novietošanu un uzglabāšanu, būvgružu utilizāciju, iespējamiem riskiem u.c. neminētiem apstākļiem.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 27.augustam līdz plkst. 11.00.
Izpildes termiņš: Saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem.
Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" inženieris Jānis Kravalis, tālr.
Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" biroja telpās Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., ievērojot Elektronisko dokumentu likumu vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

 REZULTĀTI.

 

24/01/2019

CENU APTĀUJA „17 KOKU NOCIRŠANU ĀRPUS MEŽA”

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"

(reģistrācijas numurs: LV-42403000932,juridiskā adrese: Parka iela 10, Malta,

Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina cenu aptauju

„17 KOKU NOCIRŠANU ĀRPUS MEŽA”,

skatīt pielikumā RĒZEKNES NOVADA DOMES VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA PADOME

2018.gada 6.decembra lēmumu.

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

1.       Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)

2.       Veikto darbu garantija.

3.       Pieredze.

          Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, un darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama veicamo darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā u.c. neminētiem apstākļiem.

          Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 8.februārim līdz plkst. 14.00.

          Izpildes termiņš: 3 (trīs) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

          Kontaktpersona par tehnisko informāciju:

SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

          Piedāvājumus var iesniegt: personīgi

          SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" biroja telpās Parka ielā 10,

          Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu

elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai arī sūtot

pa pastu uz adresi: Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

 

 REZULTĀTI

 

12/12/2018

CENU APTĀUJA „KATLUMĀJAS ŠĶELDAS TRANSPORTIERIS”

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"

(reģistrācijas numurs: LV-42403000932,juridiskā adrese: Parka iela 10, Malta,

Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina cenu aptauju

„KATLUMĀJAS ŠĶELDAS TRANSPORTIERIS”, katlumājai

pēc adreses: "Rāznas iela 8, Lūznava".

Tehniskā specifikācija/izmēri:

 1. Garums - min15metri max18metri;
 2. Padeve – lenta;
 3. Var būt arī mazlietots.

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

1.       Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)

2.       Veikto darbu garantija.

3.       Pieredze.

4.       Piegāde un montāža.

5.       Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, un darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, kā arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas novietošanu un uzglabāšanu, būvgružu utilizāciju, iespējamiem riskiem u.c. neminētiem apstākļiem.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 28.decembris līdz plkst. 14.00.

Izpildes termiņš: 10 (trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko informāciju:

SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi

SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" biroja telpās Parka ielā 10,

Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu

elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai arī sūtot

pa pastu uz adresi: Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

 

30/11/2018

CENU APTĀUJA ''KATLUMĀJAS DŪMVADA IZBŪVE''

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"

(reģistrācijas numurs: LV-42403000932,juridiskā adrese: Parka iela 10,

Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina cenu aptauju

KATLUMĀJAS DŪMVADA IZBŪVE”, katlumājai pēc adreses: "Skolas iela 13, Malta".

Tehniskā specifikācija/izmēri:

1.       Diametrs 60cm.

2.        Augstums 25 m.

3.        Divi pieslēgumi.

4.         Papildaprīkojums - kontrollūka mērījumiem, zibensnovedējs.

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

1.         Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)

2.         Veikto darbu garantija.

3.        Vecā dūmvada demontāža.

4.        Jaunā dūmvada uzstādīšana.

5.         Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli,

algas un mehānismi, un darbi, kas nav minēti,

bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša

normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, kā

arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas novietošanu un uzglabāšanu,

būvgružu utilizāciju, iespējamiem

riskiem u.c. neminētiem apstākļiem.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 14.decembris līdz plkst. 14.00.

Izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko informāciju: SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"

inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" biroja telpās Parka ielā 10,

Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu

elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai arī sūtot pa pastu

uz adresi: Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

28/09/2018

Iepirkums „Degvielas piegāde PSIA „Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmuma ”

saimnieciskās darbības nodrošināšanas vajadzībām”

(identifikācijas Nr.MDZKSU2018/1)

PSIA ‘’Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums ‘’ ir paredzējusi slēgt līgumu „Degvielas piegāde PSIA „Maltas dzīvokļu- komunālās

saimniecības uzņēmuma ”saimnieciskās darbības nodrošināšanas vajadzībām”.

.

CPV kods: 09130000-9

Iepirkuma veids- iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9 panta kārtībā.

Identifikācijas numurs- MDZKSU2018/1

Paredzamais Līguma izpildes termiņš- 12.mēneši.

Procedūras uzsākšanas datums: 2018.gada 28.septembrī.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2018.gada 18.oktobri plkst.10.00

Piedāvājumi jāiesniedz: PSIA ‘’Maltas DzKSU ‘’ Parka ielā 10 Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novads

Kontaktpersona: PSIA ''Maltas DzKSU'' valdes loceklis Jānis Kravalis, (tālr.646-31056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Paziņojums par plānoto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/552173

 

NOLIKUMS

iepirkums pārtraukts https://pvs.iub.gov.lv/show/552173

20/09/2018

CENU APTĀUJA'' KANALIZĀCIJAS STĀVVADU UN MĀJAS

PIESLĒGUMA LĪDZ PIRMAJAI SKATAKAI REMONTS''

''SKOLAS IELA 15 MALTA''.

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" (reģistrācijas numurs: LV-42403000932, juridiskā adrese:

Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina cenu aptauju „Kanalizācijas stāvvadu un mājas pieslēguma

līdz pirmajai skatakai remonts”, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai pēc adreses: "Skolas iela 15, Malta".

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

1.         Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)

2.         Veikto darbu garantija.

3.         Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, un darbi, kas nav minēti,

bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, kā

arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas novietošanu un uzglabāšanu, būvgružu utilizāciju, iespējamiem riskiem

u.c. neminētiem apstākļiem.                                      

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 05.oktobris līdz plkst. 14.00.

Izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" biroja telpās Parka ielā 10, Malta,

Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai arī sūtot pa pastu uz adresi:

Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

20/09/2018

CENU APTĀUJA ''PILASTRU MŪRĒJUMA ATJAUNOŠANA

UN NOSTIPRINĀŠANA'' DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI

MĀJAI PĒC ADRESES: ''SKOLAS IELA 36, MALTA''''

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" (reģistrācijas numurs: LV-42403000932,

juridiskā adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina cenu aptauju

„Pilastru mūrējuma atjaunošana un nostiprināšana”, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai pēc adreses: "Skolas iela 36, Malta".

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

1.         Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)

2.         Veikto darbu garantija.

3.         Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, un darbi, kas nav minēti,

bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, kā

arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas novietošanu un uzglabāšanu, būvgružu utilizāciju, iespējamiem

riskiem u.c. neminētiem apstākļiem.                                      

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 05.oktobris līdz plkst. 14.00.

Izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" biroja telpās Parka ielā 10,

Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

20/09/2018

CENU APTĀUJA'' KANALIZĀCIJAS STĀVVADU UN MĀJAS

PIESLĒGUMA LĪDZ PIRMAJAI SKATAKAI REMONTS''.

''SKOLAS IELA 19, MALTA''

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" (reģistrācijas numurs: LV-42403000932, juridiskā adrese:

Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina cenu aptauju „Kanalizācijas stāvvadu un mājas pieslēguma

līdz pirmajai skatakai remonts”, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai pēc adreses: "Skolas iela 19, Malta".

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

1.         Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)

2.         Veikto darbu garantija.

3.         Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, un darbi, kas nav minēti,

bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, kā

arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas novietošanu un uzglabāšanu, būvgružu utilizāciju, iespējamiem riskiem

u.c. neminētiem apstākļiem.                                      

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 05.oktobris līdz plkst. 14.00.

Izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" biroja telpās Parka ielā 10, Malta,

Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai arī sūtot pa pastu uz adresi:

Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

 

27/08/2018

CENU APTĀUJA ''PILASTRU MŪRĒJUMA ATJAUNOŠANA

UN NOSTIPRINĀŠANA'' DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI

MĀJAI PĒC ADRESES: ''SKOLAS IELA 36, MALTA''''.

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" (reģistrācijas numurs: LV-42403000932,

juridiskā adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina cenu aptauju

„Pilastru mūrējuma atjaunošana un nostiprināšana”, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai pēc adreses: "Skolas iela 36, Malta".

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

1.         Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)

2.         Veikto darbu garantija.

3.         Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, un darbi, kas nav minēti,

bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, kā

arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas novietošanu un uzglabāšanu, būvgružu utilizāciju, iespējamiem

riskiem u.c. neminētiem apstākļiem.                                      

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 12.septembris līdz plkst. 11.00.

Izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" biroja telpās Parka ielā 10,

Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

27/08/2018

CENU APTĀUJA'' KANALIZĀCIJAS STĀVVADU UN MĀJAS

PIESLĒGUMA LĪDZ PIRMAJAI SKATAKAI REMONTS''.

 

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" (reģistrācijas numurs: LV-42403000932, juridiskā adrese:

Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina cenu aptauju „Kanalizācijas stāvvadu un mājas pieslēguma

līdz pirmajai skatakai remonts”, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai pēc adreses: "Skolas iela 19, Malta".

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

1.         Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)

2.         Veikto darbu garantija.

3.         Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, un darbi, kas nav minēti,

bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, kā

arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas novietošanu un uzglabāšanu, būvgružu utilizāciju, iespējamiem riskiem

u.c. neminētiem apstākļiem.                                      

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 12.septembris līdz plkst. 11.00.

Izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" biroja telpās Parka ielā 10, Malta,

Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai arī sūtot pa pastu uz adresi:

Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

10/08/2018

CENU APTĀUJA ''APKURES KATLA ''ORIONS-3H2, 2.0 MW'', UZSTĀDĪŠANA''

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"

(reģistrācijas numurs: LV-42403000932, juridiskā adrese: Parka iela 10,

Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630)

izsludina cenu aptauju „Apkures katla ORIONS-3H2, 2,0 MW”, uzstādīšana.

 Piedāvājuma izvēles kritēriji:

1.         Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)

2.         Veikto darbu garantija.

3.         Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli,

algas un mehānismi, un darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski

pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, kā arī visi citi izdevumi,

kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas novietošanu un uzglabāšanu, būvgružu utilizāciju,

iespējamiem riskiem u.c. neminētiem apstākļiem.                                      

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 20.augusts līdz plkst. 11.00.

Izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:

SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"

biroja telpās Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu

elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Parka ielā 10,

Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

 

12/07.2018

Iepirkums Kurināmā piegāde  siltumenerģijas  ražošanai  2018./2019.gada  apkures sezonā

(identifikācijas Nr.MDZKSU04/07/2018)

Pašvaldības SIA ‘’Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums ‘’ ir paredzējusi slēgt

līgumu par Kurināmā iegādi  siltumenerģijas  ražošanai  2018./2019.gada

apkures sezonā.

CENU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma veids- Tirgus cenu izpēte, cenu piedāvājums.

Identifikācijas numurs- MDZKSU04/07/2018

Paredzamais Līguma izpildes termiņš- 227.dienas.

Procedūras uzsākšanas datums: 2018.gada 12.jūlijā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2018.gada 01.augusta plkst.16.00

Piedāvājumi jāiesniedz: Pašvaldības SIA ’’Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums’’

Parka ielā 10 Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novads

Kontaktpersona: Pašvaldības SIA ’’Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums’’ valdes loceklis Jānis Kravalis,

(tālr.646-31056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Paziņojums par rezultātiem: info_kurinamais_2018

 

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

 

12/07/2018

CENU APTĀUJA ''KANALIZĀCIJAS STĀVVADU UN MĀJAS PIESLĒGUMA  LĪDZ PIRMAJAI SKATAKAI REMONTS SKOLAS IELĀ 19, MALTĀ''

Nr.MDZKSU03/07/2018

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" (reģistrācijas numurs: LV-42403000932, juridiskā adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina cenu

aptauju „Kanalizācijas stāvvadu un mājas pieslēguma līdz pirmajai skatakai remonts”, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai pēc adreses: "Skolas iela 19, Malta".

 Piedāvājuma izvēles kritēriji:

1.         Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)

2.         Veikto darbu garantija.

3.         Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, un darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša

normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, kā arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas novietošanu un uzglabāšanu, būvgružu utilizāciju, iespējamiem riskiem u.c. neminētiem apstākļiem.                                      

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 27.jūlijs līdz plkst. 11.00.

Izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" biroja telpās Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski

uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

 

12/07/2018

CENU APTĀUJA ''JUMTA REMONTS SKOLAS IELĀ 38, MALTĀ''

Nr.MDZKSU02/07/2018

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" (reģistrācijas numurs: LV-42403000932, juridiskā adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina

cenu aptauju „Jumta remonts”, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai pēc adreses: "Skolas iela 38, Malta".

 Piedāvājuma izvēles kritēriji:

1.         Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)

2.         Veikto darbu garantija.

3.         Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

 Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, un darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un

Spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, kā arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas novietošanu un uzglabāšanu, būvgružu utilizāciju, iespējamiem riskiem u.c. neminētiem apstākļiem.                                      

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 27.jūlijs līdz plkst. 11.00.

Izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" biroja telpās Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski

uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

 

 

12/07/2018

CENU APTĀUJA ''PILASTU MŪRĒJUMA ATJAUNOŠANA UN NOSTIPRINĀŠANA SKOLAS IELĀ 36, MALTĀ''

Nr.MDZKSU01/07/2018

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" (reģistrācijas numurs: LV-42403000932,

juridiskā adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina cenu aptauju „Pilastru mūrējuma atjaunošana un nostiprināšana”, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai pēc adreses: "Skolas iela 36, Malta".

 Piedāvājuma izvēles kritēriji:

1.         Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)

2.         Veikto darbu garantija.

3.         Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

 Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, un darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem

atbilstoša veikšana pilnā apmērā, kā arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas novietošanu un uzglabāšanu, būvgružu utilizāciju, iespējamiem riskiem u.c. neminētiem apstākļiem.                                      

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 27.jūlijs līdz plkst. 11.00.

Izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" biroja telpās Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski

uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

 

29.05.2018.

katla iepirkums

 

13/04/2018.

KF

Projekts «Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta»

Projekta Nr.5.3.1.0/17/I/029

Cenu aptauja „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” ietvaros “ (ID MDZKSU02/2018)

 Pasūtītājs un tā kontaktpersona

Pasūtītājs: Pašvaldības SIA” Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums”, Reģ.Nr.42403000932, adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, LV-4630

Pasūtītāja kontaktpersona – projekta vadītājas asistente Marina Stempkovska,

tālr: 646-31056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Cenu aptaujas priekšmets, līguma izpildes termiņš:

Cenu aptaujas priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” ietvaros” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

Līguma izpildes termiņš: maksimālais 16 (sešpadsmit ) mēnesi no līguma parakstīšanas dienas.

Cenu piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta

Cenu piedāvājumi iesniedzami līdz 2018.gada 20.aprīlim plkst. 10:00, nosūtot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. (skenētus dokumentus) vai iesniedzot personīgi Pašvaldības SIA” Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums” birojā, Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts Rēzeknes novads LV 4630, iesniedzamai dokumentācijai norādot atsauci “Pieteikums dalībai cenu aptaujā „Būvuzraudzības pakalpojumi „Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” ietvaros “ (ID MDZKSU02/2018). Cenu aptaujas uzvarētājam, pirms būvuzraudzības pakalpojuma līguma noslēgšanas, ir jāiesniedz Pasūtītājam orģinālās cenu aptaujas piedāvājums. 

Pielikumi:

Uzaicinājums

Pielikums Nr. 1 Tehniskā specifikācija

Pielikums Nr. 2 Pieteikums dalībai cenu aptaujā finanšu piedāvājums

Pielikums Nr. 3 Pretendenta kvalifikācijas apliecinājums

Pielikums Nr. 4 Līguma projekts

Pielikums Nr. 4.1. Līguma izpildes garantija

Pielikums Nr. 4.2. Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akts

REZULTĀTI

13.04.2018.

KF

Projekts «Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārtā''

Projekta Nr.5.3.1.0/17/I/029

Cenu aptauja pagaidu informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana.

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" (reģistrācijas numurs: LV-42403000932, juridiskā adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina cenu aptauju, saskaņā ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda obligātajām publicitātes prasībām, “Pagaidu informatīvais stends” divu pagaidu stendu izstrādi un uzstādīšanu pasūtītāja norādītajās vietās, pagaidu stenda - izmērs: 1200x800.

Pielikumā pievienots pagaidu informatīvā stenda makets, kas derīgs drukai.

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

 1. Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN)
 2. Veikto darbu garantija.
 3. Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, un darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, kā arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas novietošanu un uzglabāšanu, būvgružu utilizāciju, iespējamiem riskiem u.c. neminētiem apstākļiem.                                           

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 20.aprīlis līdz plkst. 11.00.

Izpildes termiņš: Saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" inženieris Juris Šmaukstelis, tālr. 26364437.

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" biroja telpās Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novadā, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., ievērojot Elektronisko dokumentu likumu vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

 

REZULTĀTI

10/04/2018.Image result for kohezijas fonds logo

Projekts «Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārtā''

 

 

Projekta Nr.5.3.1.0/17/I/029

MK 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 ‘’Darbības programmas’’ Izaugsme un nodarbinātība’’ 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa ‘’ Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas’’ īstenošanas noteikumi’'

10.04.2018.PSIA «Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums» izsludina iepirkumu

«Būvprojekta «Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta» būvdarbi»,

identifikācijas Nr. MDZKSU01/2018

Pasūtītājs: PSIA «Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums», reģ. Nr. 42403000932,

Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, kontaktpersona: valdes loceklis Jānis Kravalis,

tālrunis 646-31056, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi: projekta «Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta» .

Iepirkums sadalīts divās daļās. Pretendents var pieteikties uz vienu no iepirkuma daļām vai uz abām iepirkuma dalām.

Iepirkuma nolikumu var saņemt vai iepazīties: www.maltasdzksu.lv  vai Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts Rēzeknes novads LV-4630, darba dienās plkst. 8.00–16.30 līdz 02.05.2018. plkst. 10.00.

Piedāvājumi jāiesniedz: darba dienās plkst. 8.00–16.30 Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts Rēzeknes novads LV-4630, vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 02.05.2018. plkst. 10.00.

Iepirkums tiek veikts projektam «Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta».

PASŪTĪTĀJAM IR TIESĪBAS PIEŅEMT LĒMUMU PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU, GADĪJUMĀ, JA PIEDĀVĀJUMA CENA PĀRSNIEGS PASŪTĪTĀJA BUDŽETA IESPĒJAS.

Publicēšanas datums 10.04.2018
Identifikācijas numurs MDZKSU01/2018
Līguma priekšmets Būvprojekta «Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta» būvdarbi.
Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

Nolikuma grozījumi

Nolikums (25/04/2018)

Grafiskie pielikumi, darba apjomi 1

Grafiskie pielikumi, darba apjomi 2

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Līdz 02.05.2017. plkst. 10.00
Kontaktpersona Valdes loceklis Jānis Kravalis
tālrunis 64631056
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Sanāksme 17/04/2018

Protokols

Jautājumi un atbildes

Pieņemtais lēmums

I DAĻA lēmums

II DAĻA lēmums

Lēmuma datums

Iepirkuma I DAĻA

Iepirkums II DAĻA

 

03/05/2018

18/05/2018

Noslēgts līgums

I DAĻA

II DAĻA

14/05/2018

04/06/2018

 

 

 

Iepirkums Kurināmā piegāde  siltumenerģijas  ražošanai  2017./2018.gada

  apkures sezonā (identifikācijas Nr.MALTASDZKSU2017/1/08)

PSIA ‘’Maltas dzīvokļu -komunālās saimniecības uzņēmums ‘’ ir paredzējusi

slēgt līgumupar Kurināmā iegādi  siltumenerģijas  ražošanai 

2017./2018.gada  apkures sezonā.

CENU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma veids- Tirgus cenu izpēte, cenu piedāvājums.

Identifikācijas numurs- MALTASDZKSU2017/1/08

Paredzamais Līguma izpildes termiņš- 227.dienas.

Procedūras uzsākšanas datums: 2017.gada 09.augustā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2017.gada 04.septembrī plkst.16.00

Piedāvājumi jāiesniedz: PSIA ‘’Maltas DzKSU ‘’ Parka ielā 10 Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novads

Kontaktpersona: PSIA ''Maltas DzKSU'' valdes loceklis Jānis Kravalis, (tālr.646-31056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Paziņojums par rezultātiem:

 

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

REZULTĀTI

 

 

 

CENU APTAUJAS 20/07/2017

 

Cenu aptauja''Ārdurvju nomaiņa'' -Jaunatnes iela 4, Lūznava (pielikums);

 

Cenu aptauja''Lieveņa remonts'' -Skolas iela 34, Malta (pielikums);

 

Cenu aptauja'' Skursteņu remonts'' - Kalnu iela 1, Malta (pielikums).

Image result for kohezijas fonds logo
    

Būvprojekta «Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta» izstrāde un autoruzraudzības 14.06.2017.

PSIA «Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums» iepirkuma rezultāti

«Būvprojekta «Ūdenssaimniecības attīstība III kārta» izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi»,

identifikācijas Nr. MDZKSU/2017/1

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” reģ.Nr.42403000932

rīkotāja iepirkuma procedūra ar MDZKSU2017/‘’Būvprojekta ’’Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta’’

izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi”, tiesības slēgt iepirkuma līgumu ir piešķirtas

SIA ” Ekolat” reģ.Nr.41503009958, kura piedāvājums IEPIRKUMĀ atbilda visiem iepirkuma procedūras nolikumā

izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem. Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanu pieņemts 2017.gada 14.jūlijā.

Līgumcena, par kuru tiks slēgts līgums ir 41870.00.00 EUR bez PVN (četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti

septiņdesmit eiro 00 centi, summa bez PVN ).

 

14/07/2017. Malta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 CENU APTAUJAS 11/07/2017

 

Cenu aptauja''Ārdurvju nomaiņa'' -Skolas iela 17, Malta (pielikums);

Cenu aptauja ir atsaukta. 13/07/2017.

Cenu aptauja''Ārdurvju nomaiņa'' -Skolas iela 32, Malta (pielikums);

Cenu aptauja ir atsaukta. 13/07/2017.

Cenu aptauja''Ārdurvju nomaiņa'' -Skolas iela 34, Malta (pielikums);

Cenu aptauja''Ārdurvju nomaiņa'' -Skolas iela 23, Malta (pielikums);

Cenu aptauja''Mājas cokola nomaiņa'' -Skolas iela 23, Malta (pielikums);

Cenu aptauja''Logu maiņa'' -Brīvības iela 7, Malta (pielikums);

 Cenu aptauja''Logu maiņa'' -Skolas iela 26, Malta (pielikums);

Cenu aptauja''Logu maiņa'' -Skolas iela 34, Malta (pielikums);

Cenu aptauja''Logu maiņa'' -Skolas iela 32, Malta (pielikums);

Cenu aptauja''Logu maiņa'' -Skolas iela 17, Malta (pielikums);

 

 

 

Image result for kohezijas fonds logo
   

 

Būvprojekta «Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta» izstrāde un autoruzraudzības 14.06.2017.

PSIA «Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums» izsludina iepirkumu

«Būvprojekta «Ūdenssaimniecības attīstība III kārta» izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi»,

identifikācijas Nr. MDZKSU/2017/1

 Pasūtītājs: PSIA «Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums»,

reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts,

Rēzeknes novads, kontaktpersona: valdes loceklis Jānis Kravalis,

tālrunis 646-31056, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi:

Būvprojekta «Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta» izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi.

Iepirkuma nolikumu var saņemt vai iepazīties: www.maltasdzksu.lv  vai Parka ielā 10, Malta,

Maltas pagasts Rēzeknes novads LV-4630, darba dienās plkst. 8.30–17.00 līdz 05.07.2017. plkst. 10.00.

Piedāvājumi jāiesniedz: darba dienās plkst. 8.30–17.00 Parka ielā 10,

Malta, Maltas pagasts Rēzeknes novads LV-4630, vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

līdz 05.07.2017. plkst. 10.00.

 Iepirkums tiek veikts projektam «Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta».

Publicēts: 14.06.2017.

PASŪTĪTĀJAM IR TIESĪBAS PIEŅEMT LĒMUMU PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU,

GADĪJUMĀ, JA PIEDĀVĀJUMA CENA PĀRSNIEGS PASŪTĪTĀJA BUDŽETA IESPĒJAS.

 

Publicēšanas datums 14.06.2017
Identifikācijas numurs MDZKSU2017/01
Līguma priekšmets Būvprojekta «Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta» izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi.
Prasības līguma priekšmetam

Paziņojums par iepirkumu

Nolikums  

Projektēšanas uzdevums

pielikums Nr.1

pielikums Nr.2

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Līdz 05.07.2017. plkst. 10.00
Kontaktpersona Valdes loceklis Jānis Kravalis
tālrunis 64631056
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Pieņemtais lēmums
Lēmuma datums  
Noslēgtais līgums

Iepirkums „Degvielas piegāde PSIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma ”

saimnieciskās darbības nodrošināšanas vajadzībām”

(identifikācijas Nr.MALTASDZKSU2017/1)

PSIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums ‘’

ir paredzējusi slēgt līgumu „Degvielas piegāde PSIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma ”

saimnieciskās darbības nodrošināšanas vajadzībām”.

 

CPV kods: 09130000-9

Iepirkuma veids- iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

Identifikācijas numurs- MALTASDZKSU2017/1

Paredzamais Līguma izpildes termiņš- 12.mēneši.

Procedūras uzsākšanas datums: 2017.gada 17.maijā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2017.gada 30.maijā plkst.10.00

Piedāvājumi jāiesniedz: PSIA ‘’Maltas DzKSU ‘’ Parka ielā 10 Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novads

Kontaktpersona: PSIA ''Maltas DzKSU'' valdes loceklis Jānis Kravalis, (tālr.646-31056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Paziņojums par plānoto līgumu:

 

NOLIKUMS

 Paziņojums par rezultātiem:https://pvs.iub.gov.lv/show/497579

 

Iepirkums „JUMTA SEGUMA NOMAIŅA JAUNATNES IELĀ 4,

LŪZNAVĀ RĒZEKNES NOVADĀ”

(identifikācijas Nr.MDZKSU2016/4)

PSIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums ‘’ ir paredzējusi slēgt līgumu

par Jumta segumu nomaiņu Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, Rēzeknes novadā.

CPV kods: 45000000-7

Iepirkuma veids- iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

Identifikācijas numuru: MALTASDZKSU2016/4

Paredzamais Līguma izpildes termiņš- 30.dienas.

Procedūras uzsākšanas datums: 2016.gada 17.novembrī.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2016.gada 30.novembrī plkst.10.00

Piedāvājumi jāiesniedz: Pašvaldības SIA ‘’Maltas DzKSU ‘’ Parka ielā 10 Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novads

Kontaktpersona: Pašvaldības SIA ''Maltas DzKSU'' valdes loceklis Jānis Kravalis (tālr.646-31056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Paziņojums par plānoto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/472893

NOLIKUMS

Iepirkums partraukts:https://pvs.iub.gov.lv/show/472893

 

Iepirkums Kurināmā piegāde  siltumenerģijas  ražošanai 

2016./2017.gada  apkures sezonā

(identifikācijas Nr.MALTASDZKSU2016/1/08)

PSIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums ‘’

ir paredzējusi slēgt līgumu par Kurināmā iegādi  siltumenerģijas 

ražošanai  2016./2017.gada  apkures sezonā.

CENU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma veids- Tirgus cenu izpēte, cenu piedāvājums.

Identifikācijas numurs- MALTASDZKSU2016/1/08

Paredzamais Līguma izpildes termiņš- 227.dienas.

Procedūras uzsākšanas datums: 2016.gada 19.augustā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2016.gada 08.septembrī plkst.17.00

Piedāvājumi jāiesniedz: PSIA ‘’Maltas DzKSU ‘’ Parka ielā 10 Maltā, Maltas pagastā,

Rēzeknes novads

Kontaktpersona: PSIA ''Maltas DzKSU'' valdes loceklis Jānis Kravalis,

(tālr.646-31056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Paziņojums par rezultātiem:https://pvs.iub.gov.lv/show/472893

 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

REZULTĀTI:

iepirkumu pasūtījumam „ Kurināmā piegāde 

siltumenerģijas ražošanai  2016./2017.gada  apkures sezonā

Identifikācijas Nr.MALTASDZKSU2016/1/08

2016.gada 08.septembrī noslēdzas iepirkums – cenu piedāvājums „Kurināmā piegāde

siltumenerģijas  ražošanai  2016./2017.gada  apkures sezonāIdentifikācijas Nr.MALTASDZKSU2016/1/08.

Iepirkumā piedalījās uzņēmumi: SIA’’NOMIS’’, Gunārs Smeilis, SIA ‘’Zelta sala’’, SIA ‘’SanMar Būve’’,

SIA ’’Latvijas Bioenerģijas uzņēmums’’, SIA ‘’Eko burkāns’’, a/s ‘’Ludzas mežrūpniecības saimniecības’’.

Malkas šķeldas cenu amplitūda: no 6.90 līdz 9.40 EUR/m3;

Skaidu cenu piedāvājums: 5.90 EUR/m3

Malkas cenu amplitūda: no 19.50 līdz 22.00EUR/m3.

Līgumi par kurināmā piegādi siltumenerģijas ražošanai 2016/2017.gada apkures sezonai

tiks noslēgti 2016.gada septembrī-oktobrī.

Rezultātus apkopoja PSIA ‘’Maltas DzKSU’’ ek.M.Stempkovska

 

Iepirkums ‘’Ūdens apgādes cauruļvadu nomaiņa

dzīvojamās mājās Jaunatnes ielā 8 un Skolas ielā 21

Maltā, Rēzeknes novadā.

(identifikācijas Nr.MALTASDZKSU2016/3)

PSIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums ‘’ ir paredzējusi

slēgt līgumu par ūdens apgādes cauruļvadu nomaiņu dzīvojamās mājās

Jaunatnes ielā 8 un Skolas ielā 21, Maltā, Rēzeknes novadā.

CPV kods: 45000000-7

Iepirkuma veids- iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

Identifikācijas numurs- MALTASDZKSU2016/3

Paredzamais Līguma izpildes termiņš- 30.dienas.

Procedūras uzsākšanas datums: 2016.gada 12.augustā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2016.gada 24.augustā plkst.10.00

Piedāvājumi jāiesniedz: PSIA ‘’Maltas DzKSU ‘’ Parka ielā 10 Maltā, Maltas pagastā,

Rēzeknes novads

Kontaktpersona: PSIA ''Maltas DzKSU'' valdes loceklis Jānis Kravalis,

(tālr.646-31056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Paziņojums par plānoto līgumu:https://pvs.iub.gov.lv/show/472672

 

NOLIKUMS

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 


 

 

Iepirkums „KĀPŅU TELPU METĀLĀ ĀRDURVJU

PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS”

(identifikācijas Nr.MALTASDZKSU2016/2)

PSIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums ‘’

ir paredzējusi slēgt līgumu par kāpņu telpu metālā ārdurvju

piegādi un uzstādīšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Maltā, Rēzeknes

novadā.

CPV kods: 45421131-1

Iepirkuma veids- iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

Identifikācijas numurs- MALTASDZKSU2016/2

Paredzamais Līguma izpildes termiņš- 60.dienas.

Procedūras uzsākšanas datums: 2016.gada 12.augustā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2016.gada 24.augustā plkst.10.00

Piedāvājumi jāiesniedz: PSIA ‘’Maltas DzKSU ‘’ Parka ielā 10 Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novads

Kontaktpersona: PSIA ''Maltas DzKSU'' valdes loceklis Jānis Kravalis, (tālr.646-31056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Paziņojums par plānoto līgumu:https:https://pvs.iub.gov.lv/show/464602

 

NOLIKUMS

 

Iepirkums„Katlu māju remontdarbi Maltas pagastā,

pēc adreses Skolas iela 13,Maltā un Lauku ielā 4a,Maltā.

”(identifikācijas Nr.MALTASDZKSU2016/1)

PSIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums ‘’ ir paredzējusi slēgt līgumu

par katlu māju remontdarbiem Maltas pagastā, pēc adreses

Skolas iela 13, Maltā un Lauku ielā 4a, Maltā.

CPV kods: 45000000-7

Iepirkuma veids- iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

Identifikācijas numurs- MALTASDZKSU2016/1

Paredzamais Līguma izpildes termiņš- 30.dienas.

Procedūras uzsākšanas datums: 2016.gada 11.augustā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2016.gada 23.augustā plkst.10.00

Piedāvājumi jāiesniedz: PSIA ‘’Maltas DzKSU ‘’ Parka ielā 10 Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novads

Kontaktpersona: PSIA ''Maltas DzKSU'' valdes loceklis Jānis Kravalis, (tālr.646-31056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Paziņojums par plānoto līgumu:https://pvs.iub.gov.lv/show/463107

 

NOLIKUMS

 

„KĀPŅU TELPU METĀLĀ ĀRDURVJU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA DAUDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS MALTAS PAGASTĀ RĒZEKNES NOVADĀ”

Pašvaldības SIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums’’ ir paredzējusi slēgt līgumu par KĀPŅU TELPU METĀLĀ ĀRDURVJU PIEGĀDI UN UZSTĀDĪŠANU DAUDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS MALTAS PAGASTĀ RĒZEKNES NOVADĀ

CPV kods: 45421131-1.

Iepirkuma veids – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Identifikācijas numurs – PSIA Maltas DzKSU 2015/6.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – 60 dienas.

Procedūras uzsākšanas datums: 2015. gada 12. novembrī.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2015.gada 27.novembrī plkst. 10.00

Piedāvājumi jāiesniedz: Pašvaldības SIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums’’, Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Alla Moģiļnaja, tālr. 646-31056, e-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Paziņojums par plānoto līgumu:https://pvs.iub.gov.lv/show/426705

NOLIKUMS

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:https://pvs.iub.gov.lv/show/429877

Degvielas piegāde PSIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma ”saimnieciskās darbības nodrošināšanas vajadzībām”

Pašvaldības SIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums’’ ir paredzējusi slēgt līgumu par degvielas iegādi PSIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma’’ saimnieciskajām vajadzībām.

CPV kods: 09100000-0.

Iepirkuma veids – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Identifikācijas numurs – PSIA Maltas DzKSU 2015/5.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši.

Procedūras uzsākšanas datums: 2015. gada 12. novembrī.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2015.gada 27.novembrī plkst. 10.00

Piedāvājumi jāiesniedz: Pašvaldības SIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums’’, Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Alla Moģiļnaja, tālr. 646-31056, e-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Paziņojums par plānoto līgumu:https://pvs.iub.gov.lv/show/426577

NOLIKUMS

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/428865

Degvielas piegāde PSIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma ”saimnieciskās darbības nodrošināšanas vajadzībām”

 

Pašvaldības SIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums’’ ir paredzējusi slēgt līgumu par degvielas iegādi PSIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma’’ saimnieciskajām vajadzībām.

CPV kods: 09100000-0.

Iepirkuma veids – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Identifikācijas numurs – PSIA Maltas DzKSU 2015/4.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši.

Procedūras uzsākšanas datums: 2015. gada 21. oktobrī.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2015.gada 4.novembrī plkst. 10.00

Piedāvājumi jāiesniedz: Pašvaldības SIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums’’, Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Alla Moģiļnaja, tālr. 646-31056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Paziņojums par plānoto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/424128

NOLIKUMS

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:https://pvs.iub.gov.lv/show/426495

Iepirkums „JUMTA SEGUMA NOMAIŅA MEDIĶU IELĀ 2, VECZOSNĀ, LŪZNAVAS PAGASTĀ RĒZEKNES NOVADĀ”(identifikācijas Nr.PSIA Maltas DzKSU2015/3)

PSIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums ‘’ ir paredzējusi slēgt līgumu par Jumta segumu nomaiņu Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā.

CPV kods: 09100000-0

Iepirkuma veids- iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

Identifikācijas numurs- PSIA Maltas DzKSU 2015/3

Paredzamais Līguma izpildes termiņš- 30.dienas.

Procedūras uzsākšanas datums: 2015.gada 28.septembrī.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2015.gada 09.oktobrī plkst.10.00

Piedāvājumi jāiesniedz: PSIA ‘’Maltas DzKSU ‘’ Parka ielā 10 Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novads

Kontaktpersona: PSIA ''Maltas DzKSU'' iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Alla Moģiļnaja, (tālr.646-31056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Paziņojums par plānoto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/421581

NOLIKUMS

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:https://pvs.iub.gov.lv/show/423558

 

 

 

Degvielas piegāde PSIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma ”saimnieciskās darbības nodrošināšanas vajadzībām”

PSIA Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums ir paredzējusi slēgt līgumu par degvielas piegādi uzņēmuma vajadzībām

CPV kods: 09100000-0.  

Iepirkuma veids– iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Identifikācijas numurs – PSIA Maltas DzKSU 2015/1.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – 12 mēn.

Procedūras uzsākšanas datums: 2015. gada 20.augustā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2015. gada 10.septembrī plkst. 10.00

Piedāvājumi jāiesniedz: PSIA Maltas DzKSU, Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Anna Pinka, tālr. 646-31056, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Paziņojums par plānoto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/417455

Nolikums

Iepirkums pārtraukts: https://pvs.iub.gov.lv/show/417455

 

IEPIRKUMA

‘’ Degvielas piegāde PSIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma’’ saimniecībās darbības nodrošināšanas vajadzībām ‘’

iepirkums Publisko iepirkumu likuma 82.panta kārtībā.

IETVAROS

IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS Nr. PSIA Maltas DzKSU 2015/1

GROZĪJUMI Nr.1

Ar šo iepirkumu komisija sniedz informāciju par veiktajiem grozījumiem augstāk minētajā iepirkumu procedūrā:

1.Iepirkuma komisija veic sekojošus labojumus un papildinājumus iepirkuma procedūras nolikumā:

Iepriekšējā redakcija Jaunā redakcija

4.3.3.Jānorāda benzīna viena litra cena un dīzeļdegvielas viena litra cena euro (EUR) bez PVN uz 2015.gada 10.septembri

4.3.3.Jānorāda benzīna viena litra cena un dīzeļdegvielas viena litra cena euro (EUR) bez PVN uz 2015.gada 9.septembri

 

 

Grozījuma teksts iepirkuma nolikumā

 

IEPIRKUMS 10.09.2015.

Ar PSIA ''MaltasDzKSU'' iepirkumu komisijas 2015. gada 15. oktobra lēmumu iepirkums ir pārtraukts, sakarā ar iepirkuma nolikumā konstatētajām neatbilstībām.

Iepirkums pārtraukts: https://pvs.iub.gov.lv/show/417455

 

PSIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums ‘’ 2015./2016.gada apkures sezonas vajadzībām iepērk kurināmo (zaru šķeldu, malkas šķeldu, zāģskaidas ). Kopējais nepieciešamā kurināmā daudzums 9 000 ber m3. Piegādātājus lūdzam iepazīsties ar kurināmā kvalitātes instrukciju un aizpildīt piedāvājuma anketu un iesniegt to līdz 24.09.2015.gadam plkst 17.00 PSIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums’’ Parka ielā 10 Maltā, Maltas pagasts Rēzeknes novads LV-4630 personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Piedāvājumu  vērtēšanas  kritēriji

Iepirkumu    komisija    izvēlēsies  instrukcijas prasībām atbilstošu piedāvājumu   ar  viszemāko  šķeldas  beramā  kubikmetra  (ar  piegādi) cenu.

Paziņošanas datums 10.09.2015.
Pasūtītājs PSIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums’’
Iepirkuma nosaukums ‘’Kurināmā piegāde siltumenerģijas ražošanai 2015./2016.gada apkures sezonā’’
Iepirkuma ID MDZKSU2/2015
Pielikumi Kurināma kvalitātes instrukcija.
Papildus informācija -
Kontaktpersona PSIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums’’ inženieris Juris Šmaukstelis tālr.646-31056; 26364437; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Iesniegšanas termiņš 24.09.2015. līdz plkst.17.00
Pieteikumi jāiesniedz PSIA ‘’Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums’’ Parka ielā 10 Maltā, Maltas pagasts Rēzeknes novads LV-4630 personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)
Iepirkuma stadija pabeigts
Uzvārētājs(-i)/Līgumcena REZULTĀTI
Informācija atjaunota 15.10.2015.

PIEDĀVĀJUMA ANKETA

 

 

 

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums"
Reģ.Nr.42403000932
Parka iela 10, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630
Banka: Nordea Bank Plc Latvijas filiāle
Bankas kods: NDEALV2X
Konts: LV42NDEA0000084021487

 

 

Thursday the 13th - Custom text here - Joomla 3.3 Templates